Pages

Τρίτη, 5 Φεβρουαρίου 2013

Κινητικότητα των υπαλλήλων ΙΔΑΧ ΔΕ Διοικητικών Κλάδων που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Αθήνα, 9 Ιανουαρίου 2013
Αριθμ. Πρωτ.:
ΔΙΠΙΔΔ/οικ. 1240

ΘΕΜΑ: «Κινητικότητα των υπαλλήλων ΙΔΑΧ ΔΕ Διοικητικών Κλάδων»

Στο πλαίσιο της εφαρμογής του νέου θεσμικού πλαισίου κινητικότητας των υπαλλήλων του δημόσιου τομέα και σε συνέχεια των υπ. αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ-ΔΙΠΙΔ/οικ. 26188/12-11-2012 και ΔΙΔΑΔ/Φ.48/52/οικ. 28085 εγκυκλίων μας αναφορικά με την ενίσχυση των υπηρεσιών σε προσωπικό ΔΕ διοικητικών κλάδων, διευκρινίζονται τα εξής:
Για τη διευκόλυνση του έργου των υπηρεσιών και φορέων και την κατά το δυνατόν αρτιότερη διεκπεραίωση της διαδικασίας για την κάλυψη των αναγκών σε προσωπικό, καλούνται οι Διευθύνσεις Διοικητικού - Προσωπικού να μεριμνήσουν για την πληρότητα των υπηρεσιακών φακέλων των υπαλλήλων που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα, δυνάμει των διατάξεων της υποπαρ. Ζ4 της παρ. Ζ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012.
Ο έλεγχος της πληρότητας των υπηρεσιακών φακέλων είναι αναγκαίος, προκειμένου οι Διευθύνσεις Διοικητικού - Προσωπικού να καταρτίσουν τον πίνακα συνδρομής κριτηρίων για τη μετάταξη των υπαλλήλων που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα.
Εφιστάται η προσοχή στη συγκέντρωση των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν τους τίτλους σπουδών, τη γνώση ξένων γλωσσών, την πρoϋπηρεσία, την πιστοποιημένη επιμόρφωση, την οικογενειακή κατάσταση, τον τόπο κατοικίας και την ημερομηνία γέννησης.

Ο Υπουργός
.