Pages

Τρίτη, 12 Ιουλίου 2011

Πλήρωση κενών οργανικών θέσεων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (αιτήσεις από 20/07/2011 έως και 19/08/2011)

Πλήρωση κενών οργανικών θέσεων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (αιτήσεις από 20/07/2011 έως και 19/08/2011)

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, προτίθεται να καλύψει πέντε (5) κενές οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού ,με μετάταξη υπαλλήλων από Υπουργεία ή άλλες δημόσιες Υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ. και Κρατικά Ν.Π.Ι.Δ. Για το λόγο αυτό καλεί τους υπαλλήλους που ενδιαφέρονται να υποβάλουν σχετική αίτηση στη Διεύθυνση Διοικητικού -Τμήμα Κατάστασης Προσωπικού, Βασ. Γεωργίου 1- 16604 Ελληνικό.
Οι μετατάξεις θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 71 παρ.1 & 3 καθώς και των άρθρων 73,74 του Ν.3528/07 {ΦΕΚ 26/Α/9-2-07) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» και του άρθρου 6 του Ν.3613/07 (ΦΕΚ 263/Α/23.11.07}«Ρυθμίσεις Θεμάτων Ανεξάρτητων Αρχών,...και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπ. Εσωτερικών», ύστερα από γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του φορέα υποδοχής.
Οι θέσεις που πρόκειται να πληρωθούν με μετατάξεις προσωπικού είναι:
ΘΕΣΕΙΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΩΣΗ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΟΝΑΔΑ
ΠΕ4 Ηλεκτρονικών 1 Κρατ.Αερ/νας Ηρακλείου
ΤΕ4 Ηλεκτρονικών 1 Κεντρική Υπηρεσία
ΛΕ4 Διοικ.-Λογ. 3 Κεντρική Υπηρεσία
Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι μόνιμοι Υπάλληλοι Υπουργείων ή άλλων δημοσίων υπηρεσιών ή Ν.Π.Δ.Δ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 71 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν.3528/2007, ΦΕΚ 26/Α/9-2-2007),καθώς και οι υπάλληλοι Κρατικών Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου αορίστου χρόνου και υπάλληλοι των ΔΕΚΟ, οι οποίες δεν είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο και στις οποίες το Δημόσιο
κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού τους κεφαλαίου ,σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.3613/2007 (ΦΕΚ 263/Α/23-11-2007). Οι υποψήφιοι θα πρέπει, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας, να κατέχουν τα τυπικά προσόντα του κλάδου στον οποίο επιθυμούν να μεταταγούν, όπως αυτά ορίζονται στις διατάξεις του Π. Δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39/Α/5-3-2001), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν από 20/07/2011 έως και 19/08/2011 τα
παρακάτω δικαιολογητικά:
• Αίτηση υποψηφιότητας
• Αντίγραφο ταυτότητας
• Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με υπεύθυνη δήλωση για την πιστότητα του περιεχομένου του
• Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών
• Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα τίτλων γνώσης ηλεκτρονικού υπολογιστή, εφόσον υπάρχουν ή υπεύθυνη δήλωση ότι έχουν γνώση Πληροφορικής και χειρισμού Η/Υ.
• Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών, στο οποίο να αναφέρονται βασικά στοιχεία προσωπικού μητρώου (χρόνος υπηρεσίας, βαθμός .εκθέσεις αξιολόγησης και αναρρωτικές άδειες των πέντε (5) τελευταίων ετών καθώς και ότι δεν τους έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή και δεν εκκρεμεί πειθαρχική δίωξη σε βάρος τους.

Ειδικά για τους υπαλλήλους κρατικών Ν.Π.Ι.Δ., απαιτείται βεβαίωση του νομικού προσώπου σχετικά με το νομικό καθεστώς που το διέπει ενώ για τους υπαλλήλους που προέρχονται από ΔΕΚΟ, βεβαίωση ότι η εταιρεία στην οποία απασχολούνται δεν είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο και ότι το Δημόσιο κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού της κεφαλαίου.
Η αίτηση υποψηφιότητας κοινοποιείται ταυτόχρονα και στην Υπηρεσία Διοικητικού στην οποία υπάγονται οι ενδιαφερόμενοι.
Η κατάθεση της αίτησης των ενδιαφερομένων και των απαραίτητων δικαιολογητικών θα γίνεται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Η υποβολή των αιτήσεων, συνοδευόμενων από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, μπορεί να πραγματοποιηθεί και ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή προς την παραπάνω διεύθυνση και εντός της παραπάνω προθεσμίας. Η εμπρόθεσμη αποστολή θα προκύπτει από την αναγραφόμενη ημερομηνία της σφραγίδας του ταχυδρομείου στο φάκελο αποστολής.
Κάθε φορέας στον οποίο αποστέλλεται η παρούσα ανακοίνωση οφείλει να την κοινοποιήσει σε όλες τις εποπτευόμενες από αυτόν υπηρεσίες και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ή κρατικά Ν.Π.Ι.Δ. που εποπτεύει.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι μπορούν να απευθύνονται στη Δ/νση Διοικητικού/Τμήμα Β της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας στο τηλέφωνο:210 8916232, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.