Pages

Κυριακή, 21 Αυγούστου 2011

Εγκ.Συγχώνευση του ΤΕΑΠ - ΕΥΔΑΠ του ΤΑΥΤΕΚΩ στο ΕΤΕΑΜ

Αρ. Πρωτ.: Φ.80020/οικ.19447/559/18.8.2011
Συγχώνευση του ΤΕΑΠ - ΕΥΔΑΠ του ΤΑΥΤΕΚΩ στο ΕΤΕΑΜ.
Αθήνα, 18 Αυγούστου 2011
Αριθμ. Πρωτ.: Φ80020/οικ.19447/559

ΘΕΜΑ:Γνωστοποίηση δημοσίευσης του ν.3996/2011. Συγχώνευση του ΤΕΑΠ - ΕΥΔΑΠ του ΤΑΥΤΕΚΩ στο ΕΤΕΑΜ.

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 170/5.8.2011, τεύχος Α΄, δημοσιεύτηκε ο νόμος 3996/2011 «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, ρυθμίσεις Θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις», στο άρθρο 44 παρ. 3 του οποίου ρυθμίζονται θέματα που αφορούν την συγχώνευση, από την πρώτη του μεθεπόμενου μηνός από το μήνα δημοσίευσης, δηλαδή από την 1η Οκτωβρίου 2011, του Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού ΕΥΔΑΠ (ΤΕΑΠ – ΕΥΔΑΠ) του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του ΤΑΥΤΕΚΩ, στο ΕΤΕΑΜ.

Ειδικότερα, ως προς την εφαρμογή των επιμέρους διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 44, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Στην περίπτωση α προβλέπεται η συγχώνευση, από την 1η Οκτωβρίου 2011, στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών (ΕΤΕΑΜ), του Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού ΕΥΔΑΠ (ΤΕΑΠ – ΕΥΔΑΠ) του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του Ταμείου Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (ΤΑΥΤΕΚΩ), ο οποίος, σύμφωνα με το άρθρο 70 του ν. 3655/2008 (Α΄ 58), λειτουργούσε από 1-10-2008 στο ΤΑΥΤΕΚΩ, με πλήρη λογιστική και οικονομική αυτοτέλεια.

Η συγχώνευση του ΤΕΑΠ–ΕΥΔΑΠ του ΤΑΥΤΕΚΩ στο ΕΤΕΑΜ κρίθηκε ως αποτελεσματική και βιώσιμη λύση για την αντιμετώπιση των μεγάλων οικονομικών προβλημάτων του εν λόγω Τομέα, ο οποίος σε σύντομο χρονικό διάστημα δεν θα ήταν σε θέση να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του προς τους ασφαλισμένους και συνταξιούχους του.2. Με την περίπτωση β ορίζεται ότι οι ασφαλισμένοι του συγχωνευόμενου Τομέα καθίστανται ασφαλισμένοι του ΕΤΕΑΜ και η ασφαλιστική σχέση τους διέπεται, από τη συγχώνευση και μετά, από τις διατάξεις της νομοθεσίας του ΕΤΕΑΜ, καθώς και από τις διατάξεις της γενικής ασφαλιστικής νομοθεσίας, όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν.


3. Με την περίπτωση γ προβλέπεται ότι ο χρόνος ασφάλισης που πραγματοποιήθηκε στον ανωτέρω Τομέα, καθώς και ο χρόνος που έχει αναγνωριστεί και εξαγορασθεί ή προσμετρηθεί από προϋπηρεσία ή άλλη αιτία ως συντάξιμος, με βάση τις διατάξεις της νομοθεσίας του, καθώς και της γενικότερης νομοθεσίας, θεωρείται ότι έχει πραγματοποιηθεί στην ασφάλιση του ΕΤΕΑΜ.


4. Με την περίπτωση δ προβλέπεται ότι οι συνταξιούχοι του συγχωνευόμενου Τομέα μέχρι την ημερομηνία της συγχώνευσης, καθίστανται συνταξιούχοι του ΕΤΕΑΜ, το οποίο βαρύνεται εφεξής με την καταβολή των συντάξεών τους.

Το ύψος των συντάξεων που θα καταβάλλονται από το ΕΤΕΑΜ στους ήδη συνταξιούχους του Τομέα, καθώς και στους ασφαλισμένους του που θα καταστούν συνταξιούχοι μετά την ημερομηνία της συγχώνευσης, θα καθορισθούν με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, μετά από ειδική οικονομική μελέτη και γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΤΕΑΜ.

Η οικονομική μελέτη εκπονείται από την Διεύθυνση Αναλογιστικών Μελετών της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων εντός μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

Επισημαίνεται ότι, μέχρι την έκδοση της ανωτέρω υπουργικής απόφασης, καταβάλλονται από το ΕΤΕΑΜ τα καταβαλλόμενα από τον συγχωνευόμενο Τομέα ποσά συντάξεων, όπως έχουν διαμορφωθεί μέχρι την ημερομηνία της συγχώνευσης.


5. Με την περίπτωση ε ορίζεται ότι αιτήσεις συνταξιοδότησης που έχουν υποβληθεί ή θα υποβληθούν στον ΤΕΑΠ – ΕΥΔΑΠ μέχρι την 30.9.2011, ημερομηνία της συγχώνευσής του στο ΕΤΕΑΜ, και εκκρεμούν, κρίνονται από το ΕΤΕΑΜ, σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας, μέχρι την ημερομηνία αυτή, νομοθεσίας του Τομέα. Επίσης, οι εκκρεμείς αιτήσεις για αναγνώριση χρόνου, που έχουν υποβληθεί στον εν λόγω Τομέα μέχρι την 30.9.2011, εξετάζονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία του Τομέα μέχρι την ημερομηνία ένταξής του στο ΕΤΕΑΜ.

Σημειώνεται ότι, τα ποσά των συντάξεων που προκύπτουν σύμφωνα με την παράγραφο αυτή, με βάση τις εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης, θα καταβάλλονται από το ΕΤΕΑΜ μέχρι την έκδοση της προβλεπόμενης από την περίπτωση δ υπουργικής απόφασης, οπότε θα καθορισθούν εκ νέου στο πλαίσιο που θα καθορίσει η υπουργική απόφαση.


6. Με την περίπτωση στ ορίζεται ότι, οι πόροι που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις υπέρ του συγχωνευόμενου Τομέα, το σύνολο του προερχόμενου εξ αυτού ενεργητικού και παθητικού, καθώς επίσης η κινητή και ακίνητη περιουσία του, περιέρχονται από την ημερομηνία της συγχώνευσης στο ΕΤΕΑΜ, ως καθολικού διαδόχου αυτού, χωρίς την καταβολή φόρου, τέλους ή δικαιώματος υπέρ του Δημοσίου, Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή άλλου προσώπου. Για τη μεταβίβαση της κυριότητας των ακινήτων εκδίδεται διαπιστωτική πράξη από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

7. Με την περίπτωση ζ ρυθμίζονται θέματα συνέχισης εκκρεμών δικών από το ΕΤΕΑΜ, στις οποίες είναι διάδικος ο συγχωνευόμενος Τομέας του ΤΑΥΤΕΚΩ, ενώ με την περίπτωση η ρυθμίζονται θέματα, που αφορούν το μεταφερόμενο από το ΤΑΥΤΕΚΩ στο ΕΤΕΑΜ προσωπικό.

Παρακαλούμε για την συνεργασία των αρμοδίων υπηρεσιών του ΕΤΕΑΜ, του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και του ΤΑΥΤΕΚΩ και τις δέουσες ενέργειές τους, προκειμένου να πραγματοποιηθεί ομαλά η συγχώνευση του ΤΕΑΠ – ΕΥΔΑΠ του ΤΑΥΤΕΚΩ στο ΕΤΕΑΜ.