Pages

Τετάρτη, 14 Σεπτεμβρίου 2011

Εγκύκλιος Αποσπάσεων από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ (Β' Φάση) - Οδηγίες για την καταχώριση των νέων αιτήσεων απόσπασης και επανεξετάσεων καθώς και των ανακλήσεων και τροποποιήσεων αποσπάσεων εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπαίδευσης από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την καταχώριση των νέων αιτήσεων απόσπασης και επανεξετάσεων καθώς και των ανακλήσεων και τροποποιήσεων αποσπάσεων εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπαίδευσης από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ.
ΣΧΕΤ.: Η αριθμ. 67353/Δ2/15-6-2011 εγκύκλιός μας

Σε συνέχεια της σχετικής εγκυκλίου μας, παρακαλούμε να καταχωρίσετε μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού (Ο.Π.Σ.Δ.Π.) από 15-9-2011 μέχρι 20-9-2011 όλες τις σχετικές με αποσπάσεις αιτήσεις εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπαίδευσης από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ που έχουν υποβληθεί στις υπηρεσίες σας και αφορούν:
α) νέες (εκπρόθεσμες) αιτήσεις απόσπασης,
β) επανεξετάσεις αιτήσεων απόσπασης,
γ) ανακλήσεις αποσπάσεων και
δ) τροποποιήσεις ΠΥΣΔΕ απόσπασης.
Ειδικότερα διευκρινίζουμε τα ακόλουθα:
Α. ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ (ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΩΝ) ΑΙΤΗΣΕΩΝ
α) Ως νέες (εκπρόθεσμες) αιτήσεις απόσπασης θεωρούνται και καταχωρίζονται όλες οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν από εκπαιδευτικούς στις Διευθύνσεις και Γραφεία αρμοδιότητάς σας μετά την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων απόσπασης, δηλαδή μετά τις 30-06-2011.
Στις αιτήσεις αυτές συμπεριλαμβάνονται και θα καταχωρίζονται και οι αιτήσεις των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών (διορισθέντων το 2010 και το 2011) που σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη σχετική εγκύκλιό μας εντάσσονται σε ειδική κατηγορία (μετάθεσης και όχι διορισμού) ή είναι μέλη Ο.Τ.Α.

ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ που ήδη έχουν καταθέσει εκπρόθεσμα χειρόγραφη αίτηση δεν υποχρεούνται να καταθέσουν εκ νέου αίτηση.

ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, πρέπει να φροντίσουν για την καταχώριση όλων των ανωτέρω αιτήσεων και παρακαλούνται:
 να αποστείλουν άμεσα τις αιτήσεις που αφορούν στις κατά προτεραιότητα αποσπάσεις μαζί και τα συνημμένα δικαιολογητικά με φαξ στους αριθμούς 2103442282, 2103442119, 2103442867 και 2103443194 της Κεντρικής Υπηρεσίας με την ένδειξη «για Γραφείο 1147».
ΠΡΟΣΟΧΗ: Επισημαίνουμε ότι η αποστολή με φαξ των αιτήσεων που αφορούν αποσπάσεις κατά προτεραιότητα, θα πρέπει να γίνεται αμέσως μετά την καταχώρισή τους (έστω και μεμονωμένα) ξεκινώντας από την Πέμπτη 15/9/2011 και μέχρι τις 21/9/2011. Μετά την αποστολή και της τελευταίας αίτησης αυτής της κατηγορίας, θα πρέπει να αποσταλεί (στις 21/9/2011) με φαξ διαβιβαστικό με τη λίστα όλων των ονομάτων που έχουν σταλεί από την υπηρεσία σας.

 να προβούν στον έλεγχο των νέων αιτήσεων απόσπασης που λόγω του επείγοντος χαρακτήρα των διαδικασιών θα γίνει ως εξής:
α) την ευθύνη για την ορθότητα και τον έλεγχο των στοιχείων που αφορούν σε μοριοδότηση η οποία προκύπτει από δικαιολογητικά συνυποβαλλόμενα με την αίτηση (π.χ. μόρια οικογενειακής κατάστασης, εντοπιότητας, συνυπηρέτησης κλπ.), έχουν οι Διευθύνσεις και τα Γραφεία υποβολής (όπου και παραμένουν οι αιτήσεις για την περίπτωση που ζητηθεί έλεγχος στοιχείων χωρίς να αποστέλλονται στα γραφεία της οργανικής των εκπαιδευτικών).
β) Την ευθύνη για τον έλεγχο των λοιπών στοιχείων που προκύπτουν από τους φακέλους των εκπαιδευτικών (μόρια συνολικής υπηρεσίας) καθώς και την επικύρωση των αιτήσεων έχουν οι Διευθύνσεις και τα Γραφεία στα οποία ανήκουν οργανικά οι εκπαιδευτικοί.
Ο έλεγχος θα γίνει μέσω του Ολοκληρωμένου Ηλεκτρονικού Συστήματος Συλλογής και Διαχείρισης Αιτήσεων Απόσπασης (https://anaplirotes.sch.gr) παράλληλα με τις ημερομηνίες καταχώρισης και μέχρι τις 21-9-2011. Επειδή μετά την επικύρωση δεν μπορεί να γίνει μεταβολή των στοιχείων της αίτησης παρακαλούμε αφενός μεν να είστε προσεκτικοί στην καταχώριση και αφετέρου οι επικυρώσεις να γίνουν στις 21-9-2011.

Β. ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ
ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΑΚΛΗΣΕΩΝ Ή ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ

Στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού (Ο.Π.Σ.Δ.Π.) καταχωρίζονται επίσης:

α) Οι επανεξετάσεις αιτήσεων απόσπασης εκπαιδευτικών που δεν ικανοποιήθηκαν κατά την 1η φάση αποσπάσεων. Πρόκειται στην ουσία για αρχικά καταχωρισμένες αιτήσεις. Η καταχώριση γίνεται πατώντας την επιλογή «Επανεξέταση».
Στην περίπτωση αλλαγής προτιμήσεων ή στην περίπτωση συνυποβολής πρόσθετων δικαιολογητικών εφιστούμε την προσοχή σας για την ορθή καταχώριση των αλλαγών ΠΥΣΔΕ προτίμησης και των στοιχείων που απαιτείται να αλλάξουν. Η καταχώριση στην περίπτωση αυτή στο ηλεκτρονικό σύστημα γίνεται ως «καταχώριση νέας αίτησης», που σημαίνει ότι δε θα γίνεται πατώντας την επιλογή «Επανεξέταση», αλλά μέσω της δημιουργίας νέας αίτησης.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στην περίπτωση που βάσει νεωτέρων δικαιολογητικών υπάρξουν αιτήσεις επανεξέτασης που δύνανται να υπαχθούν στις κατά προτεραιότητα αποσπάσεις, πρέπει να αποστέλλονται στην Κ.Υ. του Υπουργείου για την εξέτασή τους από το ΚΥΣΔΕ, όπως και στην περίπτωση των νέων αιτήσεων. Η αποστολή θα πρέπει να γίνει με φαξ στους αριθμούς 2103442282, 2103442119, 2103442867 και 2103443194 της Κεντρικής Υπηρεσίας με την ένδειξη «για Γραφείο 1147». Επισημαίνουμε ότι η αποστολή με φαξ των αιτήσεων που αφορούν αποσπάσεις κατά προτεραιότητα, θα πρέπει να γίνεται αμέσως μετά την καταχώρισή τους (έστω και μεμονωμένα) ξεκινώντας από την Πέμπτη 15/9/2011 και μέχρι τις 21/9/2011. Μετά την αποστολή και της τελευταίας αίτησης αυτής της κατηγορίας, θα πρέπει να αποσταλεί (στις 21/9/2011) με φαξ διαβιβαστικό με τη λίστα όλων των ονομάτων που έχουν σταλεί από την υπηρεσία σας.

Όλες οι αιτήσεις επανεξέτασης που δεν υπάγονται σε καμία κατηγορία προτεραιότητας δε θα αποστέλλονται στο Υπουργείο.

Αν δεν προκύπτει αλλαγή της αίτησης ο έλεγχος θεωρείται περαιωθείς, σ’ αντίθετη περίπτωση ακολουθείται η ανωτέρω διαδικασία ελέγχου (βλ. νέες αιτήσεις).

β) Οι ανακλήσεις των αποσπάσεων και

γ) Οι τροποποιήσεις των ΠΥΣΔΕ απόσπασης στις αντίστοιχες διαμορφωμένες φόρμες.

Οι αιτήσεις ανακλήσεων και τροποποιήσεων δε θα διαβιβαστούν στην υπηρεσία μας και γι’ αυτό εφιστούμε την προσοχή σας στην καταχώρισή τους και ιδιαίτερα στη συμπλήρωση των πεδίων «ΛΟΓΟΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ» και «ΛΟΓΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ» αντίστοιχα, στα οποία αναγράφονται οι λόγοι που δικαιολογούν την υποβολής τους. Επίσης, πρέπει να δοθεί προσοχή στη συμπλήρωση των πεδίων «ΠΥΣΔΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ» και «ΠΥΣΔΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ» ώστε να είναι σύμφωνα με τις αριθμ. 97912/Δ2/31-8-2011 και 100794/Δ2/6-9-2011 υπουργικές αποφάσεις αποσπάσεων από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ για το σχολικό έτος 2011-12.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ: Θα πρέπει να καταχωριστούν ηλεκτρονικά ακόμα και οι αιτήσεις (νέες, επανεξετάσεις, τροποποιήσεις αποσπάσεων και ανακλήσεις) που έχουν αποσταλεί στα αρμόδια τμήματα της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου. Όσες πρωτότυπες αιτήσεις (όχι τα φαξ) έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας, θα αποσταλούν ταχυδρομικώς, μαζί με όλα τα δικαιολογητικά, πίσω στις αντίστοιχες Διευθύνσεις και Γραφεία, με σκοπό να καταχωρηθούν στο σύστημα από σας. Σε περίπτωση που κάποιες πρωτότυπες αιτήσεις, για τις οποίες δεν είχαν κρατηθεί αντίγραφα, δεν έχουν επιστραφεί στην υπηρεσία σας μέχρι τη Δευτέρα 19-7-2011, παρακαλούμε, όπως επικοινωνήσετε άμεσα με τα τηλέφωνα της παρούσης εγκυκλίου.