Pages

Δευτέρα, 27 Ιουνίου 2011

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (υποβολή αιτήσεων από 8/7/2011 έως 9/8/2011)

Θ Ε Μ Α: «Πλήρωση με μετάταξη κενών οργανικών θέσεων σε μονάδες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ»

Το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ προτίθεται να καλύψει δέκα (10) κενές οργανικές θέσεις κλάδου ΔΕ Τεχνικός (ειδικότητας ηλεκτρολόγου), της Δ/νσης Τεχνικής & Στέγασης , με μετάταξη υπαλλήλων από Υπουργεία ή άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ. καθώς και υπαλλήλων κρατικών Ν.Π.Ι.Δ. και ΔΕΚΟ, μη εισηγμένων στο χρηματιστήριο και στις οποίες το Δημόσιο κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού τους κεφαλαίου.
Οι μετατάξεις θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 71, 73 και 74 του Ν.3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. » (ΦΕΚ 26 /τ.Α΄/ 9-2-2007), όπως τροποποιήθηκαν ή συμπληρώθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163/τ. Α/4-9-2009), και του άρθρου 6 του ν. 3613/2007 (ΦΕΚ 263/τ. Α/23-11-2007), ύστερα από γνώμη του Α’ Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.(Σχετ.: η με αρ. πρωτ. Γ31/247/17-5-2011 βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών).
Σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις, δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία μετάταξης έχουν :
α) Οι μόνιμοι υπάλληλοι του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ., .β) Οι τακτικοί υπάλληλοι των κρατικών Ν.Π.Ι.Δ. και των ΔΕΚΟ οι οποίες δεν είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο και στις οποίες το Δημόσιο κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού τους κεφαλαίου,
οι οποίοι έχουν συμπληρώσει πέντε (5) έτη από το διορισμό τους ή από τη πρόσληψή τους ή από προηγούμενη μετάταξη.
Τα τυπικά προσόντα των υποψηφίων για την κάλυψη με μετάταξη των προκηρυσσόμενων θέσεων θα πρέπει να είναι σύμφωνα με το Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39/τ. Α/5-3-2001), όπως τροποποιήθηκε, αντικαταστάθηκε και ισχύει σήμερα.
Συγκεκριμένα θα πρέπει να κατέχουν απολυτήριο τίτλο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης συναφούς ειδικότητας και άδεια άσκησης του αντίστοιχου επαγγέλματος.
Ύστερα από τα παραπάνω, καλούνται οι υπάλληλοι οι οποίοι ενδιαφέρονται και πληρούν τις προϋποθέσεις, να υποβάλλουν στη Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, Γενική Δ/νση Διοικ/κών Υπηρεσιών, Δ/νση Διοικ/κού Προσ/κού, Τμήμα Κατάστασης Προσωπικού, Αγ. Κων/νου 8, Τ.Κ. 102 41 Αθήνα, από 8/7/2011 – 9/8/2011, τα παρακάτω δικαιολογητικά:
- Αίτηση υποψηφιότητας για μετάταξη (βλ. συνημμένο έντυπο), την οποία θα πρέπει να κοινοποιήσουν υποχρεωτικά στην Υπηρεσία τους και προκειμένου για υπαλλήλους ΝΠΔΔ και στο εποπτεύον ΝΠΔΔ.
- Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 για την πιστότητα του περιεχομένου του.
- Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
- Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα του τίτλου σπουδών καθώς και των πρόσθετων τυπικών προσόντων.
- Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών, το οποίο θα πρέπει επιπλέον να περιλαμβάνει τη βαθμολογία των εκθέσεων της τελευταίας πενταετίας, τυχόν επιβληθείσες πειθαρχικές ποινές ή εάν εκκρεμεί σε βάρος τους κάποια πειθαρχική ή ποινική υπόθεση, τις αναρρωτικές άδειες της τελευταίας πενταετίας, καθώς και αν υπάρχει οποιοδήποτε κώλυμα μετάταξης από άλλη γενική ή ειδική διάταξη (π.χ. μετάταξη σε παραμεθόρια περιοχή με υποχρεωτική παραμονή κ.τ.λ.).
(Για τους μόνιμους υπαλλήλους των Δημοσίων Υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ., το πιστοποιητικό θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία μας σε περίπτωση που δεν θα κατατεθεί από τους ενδιαφερόμενους).
Επιπλέον:
- οι υπάλληλοι των Κρατικών Ν.Π.Ι.Δ. θα πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση του Νομικού Προσώπου για το νομικό καθεστώς που το διέπει ενώ
-οι υπάλληλοι των ΔΕΚΟ βεβαίωση από την Υπηρεσία τους στην οποία να βεβαιώνεται ότι η επιχείρηση στην οποία απασχολούνται υπάγεται στο δημόσιο τομέα, δεν είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο και ότι το Δημόσιο κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού της κεφαλαίου.
Η αίτηση με τα συνημμένα δικαιολογητικά μπορεί να υποβληθεί και ταχυδρομικώς «με απόδειξη» στην παραπάνω αναγραφόμενη διεύθυνση εντός της οριζόμενης προθεσμίας.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Δ/νση Διοικ/κού Προσ/κού στα τηλέφωνα 210-5215285, 287, 288 και 284..