Pages

Κυριακή, 28 Αυγούστου 2011

Μετατάξεις στο ΤΕΙ Λάρισας - Πλήρωση κενών οργανικών θέσεων του ΤΕΙ Λάρισας με μετάταξη (προθεσμία από 25/08/2011 μέχρι 30/09/2011))

ΘΕΜΑ: «Πλήρωση κενών οργανικών θέσεων του ΤΕΙ Λάρισας με μετάταξη».

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

1. Το ΤΕΙ Λάρισας, σύμφωνα με απόφαση του Συμβουλίου του που διατυπώθηκε στο Πρακτικό αρ. 490/10-03-2011 θα προβεί στην κάλυψη επτά (7) κενών οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού για το ΤΕΙ Λάρισας και τα Παραρτήματα (Καρδίτσα - Τρίκαλα) με μετάταξη υπαλλήλων από Υπουργεία ή άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες και ΝΠΔΔ.
Για το λόγο αυτό καλεί τους ενδιαφερόμενους υπαλλήλους να υποβάλουν σχετική αίτηση στο Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας και Πρωτοκόλλου του ΤΕΙ Λάρισας στη Δ/νση: Νέα Κτίρια – 411 10 – Λάρισα.
2. Οι μετατάξεις θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 71, 73 και 74 του Ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών – Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ» (ΦΕΚ 26/τ. Α΄/09-20-2007), όπως ισχύει μετά τη συμπλήρωση του με το άρθρο 19 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163/Α/04-09-2009) και του άρθρου 6 του Ν. 3613/2007 (ΦΕΚ 263 τ. Α΄/23-11-2007) ύστερα από γνώμη του Υπηρεσιακού & Πειθαρχικού Συμβουλίου Δ.Π., Ε.Τ.Π., Π.Κ.Τ.Ε. & Διοικητικού Προσωπικού Αορίστου Χρόνου.
3. Οι θέσεις έχουν προβλεφθεί στην Προγραμματική Συμφωνία μεταξύ του κ. Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του ΤΕΙ Λάρισας, το οποίο εκπροσωπείται νομίμως από τον Πρόεδρο του Ιδρύματος κ. Ιωάννη Κόκκορα στις 23-7-2009 στα πλαίσια του τετραετή Ακαδημαϊκού – Αναπτυξιακού Προγραμματισμού των ετών 2009-2012 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1846/03-09-2009 τ. Β΄.Οι υποψήφιοι θα πρέπει κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας να κατέχουν τα τυπικά προσόντα των υποψηφίων για κάλυψη με μετάταξη των ανωτέρω θέσεων σύμφωνα με το Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 347/2003 (ΦΕΚ 315 Α΄), το ΠΔ 44/2005 (ΦΕΚ 63 Α΄) και το Π.Δ. 116/2006 (ΦΕΚ 115 Α΄).
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν εντός αποκλειστικής προθεσμίας που αρχίζει στις 25/08/2011 και λήγει στις 30/09/2011, τα παρακάτω δικαιολογητικά:
- Αίτηση υποψηφιότητας
- Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με υπεύθυνη δήλωση (Ν. 1599/1986) για την πιστότητα του περιεχομένου του.
- Επικυρωμένα αντίγραφα των τίτλων σπουδών.
- Βεβαιώσεις / Πιστοποιητικά υπηρεσιακών μεταβολών από τα οποία να προκύπτει ότι δεν τους έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή και δεν εκκρεμεί πειθαρχική δίωξη σε βάρος τους καθώς και οι αναρρωτικές άδειες και οι εκθέσεις αξιολόγησης τελευταίας πενταετίας. (Για τους μονίμους υπαλλήλους των Δημοσίων Υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ. το Πιστοποιητικό θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία του υπαλλήλου σύμφωνα με την ΚΥΑ αριθμ. ΦΕΚ 11/71/Τ.Β/11-7-2007).
Η αίτηση υποψηφιότητας κοινοποιείται ταυτόχρονα και στην Υπηρεσία Διοικητικού στην οποία υπάγονται οι ενδιαφερόμενοι.
Α. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν:
α) Οι μόνιμοι υπάλληλοι του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ., οι οποίοι έχουν συμπληρώσει πέντε (5) έτη από το διορισμό τους ή από προηγούμενη μετάταξη.
β) Οι υπάλληλοι των Κρατικών Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου καθώς και υπάλληλοι των ΔΕΚΟ οι οποίες δεν είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο και στις οποίες το Δημόσιο κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού τους κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν.3613/2007 (ΦΕΚ 263/τ.Α/23-11-2007) οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να προσκομίσουν βεβαίωση – πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών.
Επισημαίνεται ότι στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του Ν. 3528/2007 δεν εμπίπτουν οι υπάλληλοι των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προσωπικού του ΤΕΙ/Λ στο τηλέφωνο 2410-684435, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες