Pages

RSS Feed

Παρασκευή, 9 Φεβρουαρίου 2018

ΑΣΕΠ: Δημοσιεύθηκε η προκήρυξη για 8.166 θέσεις σε δήμους


Δημοσιεύθηκε η προκήρυξη του ΑΣΕΠ που αφορά στην πρόσληψη 8.166 υπαλλήλων που θα καλύψουν θέσει τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αορίστου χρόνου, σε ανταποδοτικές υπηρεσίες δήμων.

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr), ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (Παράρτημα ΣΤ').

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία έχει ως ακολούθως:

- Για τις κατηγορίες Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης αρχίζει την Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου και λήγει την Τρίτη 13 Μαρτίου 2018 και ώρα 14:00.

- Για την κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αρχίζει την Τρίτη 20 Φεβρουαρίου και λήγει την Τετάρτη 7 Μαρτίου 2018 και ώρα 14:00.

- Για την κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης αρχίζει την Πέμπτη 8 Μαρτίου και λήγει την Παρασκευή 23 Μαρτίου 2018 και ώρα 14:00.
περισσότερα: news247.gr
.
Διαβάστε περισσότερα...

ΑΣΕΠ-Προκήρυξη 3Κ/2018: (8.166) θέσεων οι απαραίτητοι τίτλοι σπουδών ανά κατηγορία εκπαίδευσης (ΦΕΚ)

Τους βασικούς τίτλους σπουδών που πρέπει να κατέχουν οι υποψήφιοι όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης προκειμένου να υποβάλουν αίτηση για την προκήρυξη 3Κ/2018 του ΑΣΕΠ, που αφορά την «πλήρωση με σειρά προτεραιότητας οκτώ χιλιάδων εκατόν εξήντα έξι (8.166) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε ΟΤΑ α΄ βαθμού, Συνδέσμους και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου αυτών καθώς και σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου των ΟΤΑ (Υπουργείο Εσωτερικών)».

Αναλυτικά

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΕ)

Για τις προκηρυσσόμενες θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, της προκήρυξης ο υποψήφιος πρέπει να κατέχει έναν από τους οριζόμενους τίτλους σπουδών που αναγράφονται σε αυτή μαζί με τους αντίστοιχους κωδικούς τους, ανά κατηγορία εκπαίδευσης.

Οι τίτλοι σπουδών της κατηγορίας Π.Ε πιστοποιούνται με:

Α) Πτυχίο ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας

Β) Πτυχίο ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΤΕ)

Για τις προκηρυσσόμενες θέσεις Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), της προκήρυξη...
περισσότερα στο aftodioikisi.gr
Διαβάστε περισσότερα...

ΑΣΕΠ 42 προσλήψεις τακτικού μόνιμου προσωπικού

Νέα προκήρυξη εξέδωσε το ΑΣΕΠ για 42 προσλήψεις τακτικού μόνιμου προσωπικού. Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στο asep.gr αρχίζει στις 12 Απριλίου ημέρα Πέμπτη και λήγει στις 27 Απριλίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.
πηγή:dikaiologitika.gr
.
Διαβάστε περισσότερα...

Κυριακή, 26 Ιουνίου 2016

Αιτήσεις για Κοινωφελή εργασία για 2.500 προσλήψεις ανέργων για 8 μήνες

Από αύριο 24/06/2016 και έως τις 04/07/2016 θα υποβάλλονται οι αιτήσεις για την πρόσληψη 2.500 άνεργων στα κέντρα φιλοξενίας προσφύγων. Οι 2.500 που θα προσληφθούν μέχρι το τέλος Ιουλίου θα έχουν 8μηνη απασχόληση.

Η Δράση έχει ως στόχο την άμεση αντιμετώπιση της ανεργίας πληθυσμιακών ομάδων, που πλήττονται εξαιτίας της οικονομικής κρίσης και της μακράς ύφεσης, που υφίσταται η ελληνική οικονομία, βάσει των στοιχείων της εγγεγραμμένης ανεργίας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού. Αποβλέπει στην ενίσχυση της απασχόλησης των ανέργων, στην ένταξη/επανένταξή τους στην αγορά εργασίας και, ταυτόχρονα, μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα στην αντιμετώπιση των προσφύγων στη χώρα μέσω της βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών πρώτης υποδοχής, ασύλου και διαχείρισης προσφυγικών ροών.

Κατανομή ανά Περιφέρεια

Οι περισσότερες θέσεις (748) κατανέμονται στα κέντρα φιλοξενίας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, ακολουθούν η Αττική (575) και η Κεντρική Μακεδονία (536). Αναφορικά με τις ειδικότητες τη μερίδα του λέοντος καταλαμβάνουν το Προσωπικό Γενικών Καθηκόντων (891) και το Βοηθητικό Προσωπικό Καθαριότητας (559), όπως φαίνεται στον σχετικό πίνακα.

Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα θα εργαστούν σε 19 κέντρα φιλοξενίας και 5 hot spots σε συνολικά 8 περιφέρειες της χώρας. Οι θέσεις που θα προκηρυχθούν θα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων ειδικότητες διοικητικού και οικονομικού προσωπικού, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών, νοσηλευτών, δασκάλων, νηπιαγωγών, βρεφονηπιοκόμων, ηλεκτρολόγων, υδραυλικών, βοηθητικού προσωπικού καθαριότητας, βοηθητικού φυλακτικού προσωπικού, οικοδόμων, οδηγών και γενικών καθηκόντων.

Μισθοί

Οι εργαζόμενοι στο πρόγραμμα, ηλικίας έως 25 ετών, θα λαμβάνουν μηνιαίως καθαρές αμοιβές 431,75 ευρώ (ακαθάριστες αποδοχές 638,75), ενώ όσοι είναι άνω των 25 ετών θα λαμβάνουν 495,25 ευρώ (ακαθάριστες αποδοχές 732,54). Για εργασίες στις οποίες από τη φύση τους απαιτείται νυχτερινή εργασία, οι αποδοχές θα ανέρχονται στα 539,75 ευρώ (ακαθάριστες αποδοχές 665,95) για τους εργαζόμενους μέχρι 25 ετών και στα 619 ευρώ (ακαθάριστες αποδοχές 763,73) για τους εργαζόμενους άνω των 25 ετών, καθώς ειδικά για το συγκεκριμένο πρόγραμμα προβλέπεται η καταβολή νυχτερινής αμοιβής.

Επιπλέον, οι εργαζόμενοι που θα αλλάξουν τόπο διαμονής, προκειμένου να συμμετέχουν στο πρόγραμμα, θα λαμβάνουν μηνιαίο επίδομα μετεγκατάστασης, ύψους 200 ευρώ.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία κατάρτισης του Πίνακα Κατάταξης Ανέργων για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, και ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω κατηγορίες:

εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ (βλέπε επισήμανση 2 & 5)
εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών, στις οποίες δεν εργάζεται κανείς (βλέπε επισήμανση 3)
εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ (βλέπε επισήμανση 4)
άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων πτυχιούχων του ΟΑΕΔ, για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά προσόντα τους (βλέπε επισήμανση 6)
εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ άνω των 29 ετών (βλέπε επισήμανση 8)
εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Οι άνεργοι, που υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στην διαδικασία κατάρτισης του Πίνακα Κατάταξης Ανέργων για την απασχόληση μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στους Επιβλέποντες Φορείς του Παραρτήματος I κατατάσσονται σε Προσωρινό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων, με βάση τα ακόλουθα αντικειμενικά κριτήρια:

Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελουμένου, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες
Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/της συζύγου των ανέργων της πρώτης κατηγορίας της παραγράφου 5.1 της παρούσας, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες

Αναπηρία (του υποψηφίου ωφελούμενου) με ποσοστό 50% και άνω
Ετήσιο εισόδημα, ατομικό ή οικογενειακό
Ηλικία
Αριθμός ανήλικων τέκνων
Αριθμός εξαρτώμενων τέκνων ΑμεΑ (ανήλικων ή / και ενήλικων) με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.

Οι άνεργοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν μία (1) ηλεκτρονική αίτηση
συμμετοχής και να επιλέξουν μία (1) μόνο ειδικότητα τοποθέτησης από τις
αναφερόμενες στη σχετική λίστα του Παραρτήματος Ι και μέχρι τρεις (3)
Επιβλέποντες Φορείς, ως πιστοποιημένοι χρήστες στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες
της διαδικτυακής πύλης του Ο.Α.Ε.Δ., εισάγοντας τους κωδικούς πρόσβασης σε
αυτή (Ονομασία Χρήστη και Συνθηματικό).

Ο άνεργος συμπληρώνει υποχρεωτικά τα παρακάτω πεδία:

ΑΦΜ και ΑΜΚΑ του/της συζύγου για τους έγγαμους υποψήφιους
αρχηγός μονογονεϊκής οικογένειας, επιλέγοντας την τιμή «ΝΑΙ ή
ΟΧΙ»
πτυχιούχος άνεργος ΑΕΙ πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, αποκλειστικά και μόνο για τις θέσεις, που αντιστοιχούν σε ειδικότητες ΠΕ και ΤΕ, επιλέγοντας την τιμή «ΝΑΙ»
ΑΜΚΑ και στοιχεία ανήλικων τέκνων και εξαρτώμενων τέκνων ΑΜΕΑ
ν. είμαι εγγεγραμμένος άνεργος της κατηγορίας ΑμεΑ με ποσοστό
αναπηρίας 50% και άνω, επιλέγοντας την τιμή «ΝΑΙ ή ΟΧΙ»
vi. είμαι γονέας εξαρτώμενου τέκνου ΑμεΑ (ανηλίκου ή ενηλίκου) με
ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, επιλέγοντας την τιμή «ΝΑΙ ή ΟΧΙ».

πηγή:http://www.e-dimosio.gr
.
Διαβάστε περισσότερα...
Κατανομή 456 θέσεων εκπαιδευτικών του ΑΣΕΠ 2008
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Χριστόφορου Βερναρδάκη,για την κατανομή τετρακοσίων πενήντα έξι (456) συνολικά Εκπαιδευτικών του γραπτού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ 2008 για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
το ΦΕΚ
πηγή https://www.alfavita.gr
.
Διαβάστε περισσότερα...

Πέμπτη, 25 Δεκεμβρίου 2014

Προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Δασκάλων ΕΑΕ, Νηπιαγωγών ΕΑΕ) και Δασκάλων ως αναπληρωτών εκπαιδευτικών για το διδακτικό έτος 2014-2015

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι για το σχολικό έτος 2014-2015 προσλαμβάνονται ως αναπληρωτές εκπαιδευτικοί 2 Δάσκαλοι ΕΑΕ (ΠΕ71), 5 Δάσκαλοι (ΠΕ70) και 6 Νηπιαγωγοί ΕΑΕ (ΠΕ60.50) για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών στην παράλληλη στήριξη - συνεκπαίδευση μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Πληρωμή ωρομισθίων και αναπληρωτώνεκπαιδευτικών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» με ενάριθμο 2014ΣΕ04700000 της Συλλογικής Απόφασης Έργων (ΣΑΕ) 047 (ΑΔΑ:7ΧΜΡΦ-ΨΩΧ) του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις οικείες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσηςγια ανάληψη υπηρεσίας την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου 2015οπότε και θα τοποθετηθούν με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης σε σχολικές μονάδες της περιοχής που προσλήφθηκαν μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους. Ως εκ τούτου, λόγω της ανωτέρω οριζόμενης ημερομηνίας ανάληψης υπηρεσίας, οι διατάξεις της παρ.17.α του άρθρου 59 του Ν.3966/2011 (ΦΕΚ 118/Α΄/24.05.2011) περί κυρώσεων στην περίπτωση μη ανάληψης/παραίτησης αναπληρωτών, ισχύουν από την επομένη.Οι πίνακες των ονομάτων ΕΔΩ.

Διαβάστε περισσότερα...

Υποχρεωτικές Μετατάξεις Εκπαιδευτικών και Τροποποιήσεις Μετατάξεων


Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται η αριθμ. 209304/Ε1/22-12-2014 υπουργική απόφαση υποχρεωτικών μετατάξεων εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπαίδευσης σε θέσεις εκπαιδευτικών στην Α/θμια Εκπαίδευση και τροποποιήσεων υποχρεωτικών μετατάξεων εκπαιδευτικών της Α/θμιας εκπαίδευσης.

Α. Υποχρεωτικές μετατάξεις εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπαίδευσης σε θέσεις εκπαιδευτικών στην Α/θμια Εκπαίδευση :
Α/Α ΑΜ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΛΑ-
ΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ
1 227542 ΑΒΑΡΑΚΗ ΑΝΝΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕ05 ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ Β΄
2 218966 ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ05 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
3 176216 ΑΗΔΩΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΕ05 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α΄
4 214434 ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ11 ΧΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ
5 224045 ΑΛΕΞΟΥΔΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕ06 ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
6 213589 ΑΝΕΣΤΗ ΑΝΝΑ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΕ06 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
7 218976 ΑΝΤΩΝΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΝΑΓΟΣ ΠΕ05 ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
8 211450 ΑΡΖΟΓΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ-ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ20 ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
9 187846 ΑΤΣΑΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΕ19 ΑΘΗΝΑΣ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ Β΄
10 214028 ΒΑΒΙΤΣΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ07 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α΄
11 220205 ΒΑΛΣΑΜΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ19 ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
12 224618 ΒΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ08 ΚΟΖΑΝΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
13 227819 ΒΑΟΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕ11 ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
14 215320 ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ20 ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
15 218989 ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ05 ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
16 223867 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ05 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
17 210765 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ20 ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
18 229486 ΒΗΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ20 ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
19 215328 ΒΙΣΒΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ19 ΕΒΡΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ
20 208978 ΒΡΟΝΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ20 ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ Β΄
21 198334 ΓΑΛΑΝΗ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕ05 ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ Γ΄
22 208034 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ11 ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
23 229034 ΓΙΟΒΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ06 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ
24 227847 ΓΙΟΒΑΝΗ ΧΡΥΣΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ11 ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΘΗΝΑΣ Β΄
25 208997 ΓΙΟΒΑΝΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ19 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ
26 198476 ΓΚΑΛΤΑΝΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΕ06 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Β΄
27 203213 ΓΚΟΤΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ06 ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
28 216879 ΓΚΟΥΤΟΥΛΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ20 ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕΡΡΩΝ
29 227856 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΠΕ11 ΣΑΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
30 229039 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ06 ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
31 210805 ΔΑΛΕΖΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΚΟΣ ΠΕ20 ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
32 219010 ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ05 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
33 203025 ΔΑΦΝΑ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ05 ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΑΘΗΝΑΣ Α΄
34 203916 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ11 ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Β΄
35 223890 ΔΗΜΟΥΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΕ05 ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
36 209024 ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΕΛΕΝΗ ΦΩΤΙΟΣ ΠΕ19 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
37 190532 ΔΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ11 ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ
38 210819 ΔΟΥΡΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΠΕ20 ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α΄
39 213492 ΖΑΡΜΠ ΑΝΝΑ ΠΑΥΛΟΣ ΠΕ05 ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
40 209037 ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΠΕ19 ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
41 210469 ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ06 ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
42 219750 ΖΑΧΑΡΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ11 ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
43 229500 ΖΗΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ19 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
44 195861 ΖΙΑΒΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΡΟΥΣΣΗΣ ΠΕ11 ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
45 208084 ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ11 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ
46 213685 ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΟΣ ΠΕ06 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α΄
47 219030 ΚΑΖΑΝΤΖΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ05 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ
48 215441 ΚΑΠΑΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ19 ΕΒΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Β΄
49 208100 ΚΑΠΝΙΑΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ11 ΧΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ
50 211485 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ20 ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
51 199858 ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ19 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
52 215453 ΚΑΡΑΚΟΥΣΗ ΠΕΛΑΓΙΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕ20 ΑΡΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Β΄
53 198852 ΚΑΡΑΚΩΤΤΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ08 ΚΙΛΚΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α΄
54 199873 ΚΑΡΑΤΣΙΒΟΥΛΗ ΒΑΪΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ19 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
55 199889 ΚΑΤΣΟΥΛΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕ19 ΑΘΗΝΑΣ Α΄ ΠΙΕΡΙΑΣ
56 229075 ΚΕΚΕΛΗ ΣΟΦΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΕ06 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
57 199077 ΚΕΛΕΣΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΕ11 ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
58 180812 ΚΙΚΙΜΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ05 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
59 224961 ΚΟΛΟΒΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ11 ΦΩΚΙΔΑΣ ΠΕΛΛΑΣ
60 210690 ΚΟΛΟΚΥΘΑ ΜΑΙΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ05 ΗΛΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ Δ΄
61 214534 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ11 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΞΑΝΘΗΣ
62 184133 ΚΟΡΟΜΗΛΙΑ ΝΙΚΗ ΠΑΥΛΟΣ ΠΕ05 ΑΡΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ Β΄
63 224969 ΚΟΥΛΤΖΗ ΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ11 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
64 203992 ΚΟΥΝΑΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΕ11 ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
65 209101 ΚΟΥΝΤΟΥΜΑΔΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΠΕ20 ΚΟΖΑΝΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
66 193829 ΚΟΥΡΑΝΤΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ05 ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ Γ΄
67 225818 ΚΟΥΤΙΝΟΥΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ07 ΑΧΑΪΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Β΄
68 216103 ΚΥΡΑΤΣΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΗΛΙΑΣ ΠΕ19 ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ
69 219786 ΚΥΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ11 ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
70 214544 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ11 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΚΙΛΚΙΣ
71 213762 ΚΥΡΙΤΣΗ ΑΡΕΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ06 ΗΛΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ Γ΄
72 224431 ΚΥΡΤΛΙΩΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ07 ΔΡΑΜΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
73 209119 ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ19 ΗΜΑΘΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α΄
74 167142 ΛΕΒΕΝΤΑΚΗ ΦΙΛΙΩ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ19 Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Β΄
75 216114 ΛΕΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ19 ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΑΡΤΑΣ
76 224155 ΛΙΑΣΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ06 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
77 216116 ΛΟΤΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ20 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ
78 204523 ΜΑΓΝΗΣΑΛΗ ΤΡΥΓΩΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ16 ΚΙΛΚΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Β΄
79 182764 ΜΑΛΑΤΕΣΤΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΠΑΤΙΣΤΑΣ ΠΕ05 ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΘΗΝΑΣ Δ΄
80 224643 ΜΑΝΟΥΡΗ ΛΕΥΚΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ08 ΚΟΖΑΝΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
81 216120 ΜΑΝΟΥΣΑΚΑΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ20 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΧΑΝΙΩΝ
82 199969 ΜΑΟΥ ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ19 ΔΡΑΜΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α΄
83 225022 ΜΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ11 ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
84 215566 ΜΑΡΚΟΥΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΠΕ19 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
85 200416 ΜΑΣΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ20 Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α΄
86 194405 ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕ11 ΚΑΒΑΛΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α΄
87 225026 ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΤΙΝΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΕ11 ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
88 227608 ΜΕΘΕΝΙΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΕ05 ΧΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
89 204052 ΜΟΣΚΟΦΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ11 ΛΕΣΒΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α΄
90 228020 ΜΟΥΖΙΟΥΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ11 ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Β΄
91 219099 ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ05 ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ Α΄
92 213527 ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ05 ΛΕΣΒΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
93 209154 ΜΠΑΡΜΠΑΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ19 ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Β΄
94 216153 ΜΠΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΠΕ19 ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
95 225829 ΜΥΛΩΝΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ07 ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Α΄
96 223965 ΜΩΡΑΙΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ05 ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
97 194449 ΝΙΚΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕ11 ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
98 224191 ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΔΙΑΛΕΧΤΗ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΠΕ06 ΧΙΟΥ ΕΒΡΟΥ
99 227739 ΝΙΜΑΝΤ ΝΑΝΤΙΝΕ-ΛΟΥΙ ΦΕΡΝΤΙΝΑΝΤ ΠΕ07 ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
100 224195 ΝΤΑΤΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΡΙΖΟΣ ΠΕ06 ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
101 215635 ΝΤΟΝΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ20 ΕΥΒΟΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
102 227621 ΞΕΝΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ05 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ Δ΄
103 203596 ΟΡΦΑΝΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ08 ΣΑΜΟΥ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
104 176410 ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΕ05 ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ Β΄
105 219835 ΠΑΛΛΙΚΑΡΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ11 ΛΕΣΒΟΥ ΣΕΡΡΩΝ
106 205461 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ19 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α΄
107 224499 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΦΑΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ07 ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ
108 205748 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ20 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α΄
109 200449 ΠΑΝΤΑΚΟΥΔΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΔΕΡΗΣ ΠΕ20 ΠΕΛΛΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α΄
110 219842 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ11 ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
111 205481 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙΜΟΣ ΠΕ19 ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ
112 229536 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ20 ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ Β΄
113 213874 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ06 ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ
114 225103 ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ11 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
115 190408 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ06 ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
116 203403 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ06 ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
117 225109 ΠΑΠΑΞΑΝΘΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΕ11 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
118 190575 ΠΑΠΑΣΑΒΟΓΛΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΠΕ11 ΚΟΖΑΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Β΄
119 203119 ΠΑΤΣΑΛΗ ΕΛΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ05 ΣΑΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Γ΄
120 225125 ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΠΕ11 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
121 198688 ΠΕΡΔΙΚΗ ΜΑΡΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ06 ΞΑΝΘΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
122 216183 ΠΕΤΡΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ19 ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ
123 216189 ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ20 ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ Δ΄
124 211019 ΠΟΥΝΤΖΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΠΕ19 ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ
125 211024 ΠΡΟΥΣΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΠΕ20 ΣΑΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ
126 215697 ΡΑΠΤΗ ΕΛΕΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ19 ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΠΕΛΛΑΣ
127 205528 ΡΑΦΤΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ19 ΠΙΕΡΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
128 200124 ΡΟΚΟΥΔΗ ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΠΕ19 ΑΘΗΝΑΣ Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ Δ΄
129 228115 ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΕ11 ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
130 224538 ΣΑΠΟΥΝΤΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ07 ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ Α΄
131 219348 ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΡΙΣΤΑΓΟΡΑΣ ΠΕ06 ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ Δ΄
132 227760 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ07 ΣΑΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α΄
133 207518 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ05 ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΡΑΜΑΣ
134 184877 ΣΤΑΓΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ11 ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
135 228135 ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ11 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΧΑΪΑΣ
136 224248 ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ06 ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Β΄
137 225177 ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ11 ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
138 199164 ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ11 ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ
139 184184 ΣΥΛΒΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ05 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
140 228143 ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΠΑΓΩΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ11 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
141 215752 ΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ20 ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
142 213565 ΤΑΥΣΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΕ05 ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΑΘΗΝΑΣ Γ΄
143 219152 ΤΕΒΕΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ05 ΑΡΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ
144 227765 ΤΕΡΖΙΔΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΣΟΛΟΜΩΝ ΠΕ07 ΛΕΣΒΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ
145 224564 ΤΟΛΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ07 ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
146 219155 ΤΟΥΦΕΞΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ05 ΧΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ
147 199170 ΤΣΑΓΛΙΩΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ11 ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
148 205614 ΤΣΙΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ19 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΧΑΪΑΣ
149 207693 ΤΣΙΛΗ ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΠΕ06 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
150 209288 ΤΣΟΥΒΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ19 ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ
151 219166 ΦΑΣΟΥΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ05 ΗΛΕΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ
152 206404 ΦΑΤΟΥΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΕ06 ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ Γ΄
153 224026 ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΥ ΙΣΜΗΝΗ ΜΑΡΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕ05 ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ
154 203488 ΦΟΥΤΖΙΤΖΗ ΜΑΡΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΠΕ06 ΚΟΖΑΝΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
155 224035 ΧΑΤΖΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ05 ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
156 219912 ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕ11 ΛΕΣΒΟΥ ΣΕΡΡΩΝ
157 220835 ΧΑΨΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΦΩΤΙΟΣ ΠΕ07 ΠΕΛΛΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α΄

Β. Τροποποιήσεις Υποχρεωτικών μετατάξεων εκπαιδευτικών της Α/θμιας Εκπαίδευσης :
Α/Α ΑΜ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΛΑ-ΔΟΣ ΔΝΣΗ Π.Ε. ΑΡΧΙΚΗΣ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ ΔΝΣΗ Π.Ε. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ
1 224307 ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ ΣΥΛΒΙΑ ΑΝΤΖΕΛΑ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΠΕ07 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α΄
2 170724 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ05 ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Β΄
3 207994 ΑΛΑΜΠΟΥΡΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ11 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
4 176223 ΑΜΠΑΤΖΗ ΑΡΙΕΤΤΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ05 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α΄
5 208005 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ11 ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ
6 213472 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ05 ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
7 215313 ΑΣΚΟΝΙΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ19 ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
8 229021 ΒΕΝΤΙΣΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ06 ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
9 195777 ΒΛΑΖΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗ ΠΕ06 ΗΜΑΘΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Β΄
10 207472 ΒΛΑΜΗ ΚΟΡΝΗΛΙΑ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΠΕ05 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ Α΄
11 220849 ΒΛΑΧΟΥ ΕΛΕΝΗ ΒΥΡΩΝ ΠΕ08 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Β΄
12 208976 ΒΟΤΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΕ19 ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
13 224061 ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ06 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ Γ΄
14 170747 ΒΟΥΤΥΡΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕ05 ΑΘΗΝΑΣ Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ Β΄
15 224341 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ07 ΚΙΛΚΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Β΄
16 176262 ΓΙΓΑ ΑΜΑΛΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ05 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Β΄
17 701945 ΓΙΩΤΑΚΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ08 ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
18 224870 ΓΚΙΟΥΡΤΖΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΘΩΜΑΣ ΠΕ11 ΚΟΖΑΝΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
19 184115 ΓΚΟΥΜΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ05 ΠΕΛΛΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α΄
20 209013 ΓΟΥΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΠΕ19 ΚΟΖΑΝΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
21 224087 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ06 ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΧΑΪΑΣ
22 223894 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ05 ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΘΗΝΑΣ Α΄
23 216047 ΖΑΡΕΝΤΗ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ20 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
24 210470 ΖΑΦΕΙΡΟΥΔΗ ΣΟΦΙΑ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΠΕ06 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
25 199063 ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ11 ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΡΑΜΑΣ
26 182142 ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ20 ΗΜΑΘΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Β΄
27 213496 ΚΑΜΠΑΝΑ ΕΥΓΕΝΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ05 ΑΘΗΝΑΣ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ Γ΄
28 224929 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ11 ΑΘΗΝΑΣ Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ Α΄
29 209073 ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥΔΗ ΣΟΦΙΑ ΖΗΣΗΣ ΠΕ19 ΗΛΕΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ
30 227914 ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ11 ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Δ΄
31 176311 ΚΑΡΑΤΣΩΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ05 ΑΘΗΝΑΣ Β΄ ΛΑΡΙΣΑΣ
32 215468 ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ19 ΕΒΡΟΥ ΣΕΡΡΩΝ
33 210216 ΚΑΤΣΙΟΥΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΕ08 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α΄
34 208125 ΚΛΑΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ11 ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
35 180819 ΚΟΡΔΑ ΞΑΝΘΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ05 ΗΜΑΘΙΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
36 180820 ΚΟΡΚΟΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕ05 ΣΕΡΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Β΄
37 180822 ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ05 ΠΕΛΛΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Β΄
38 227955 ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕ11 ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Β΄
39 208140 ΚΟΥΣΟΥΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΛΟΥΚΑΣ ΠΕ11 ΞΑΝΘΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α΄
40 194357 ΚΟΥΤΣΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ11 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
41 190552 ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ11 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
42 190553 ΚΥΡΙΑΖΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΠΕ11 ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΡΑΜΑΣ
43 229095 ΛΑΓΔΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ06 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
44 401127 ΛΗΜΝΑΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ05 ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Δ΄
45 200402 ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ20 ΗΜΑΘΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Β΄
46 225018 ΜΑΝΕΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕ11 ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α΄
47 226140 ΜΑΡΙΝΗ ΕΛΕΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ16 ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ Δ΄
48 188038 ΜΕΛΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ19 ΑΘΗΝΑΣ Γ΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
49 186244 ΜΙΖΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ11 ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
50 228015 ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΕ11 ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Δ΄
51 208179 ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΩΜΑΣ ΠΕ11 ΚΟΖΑΝΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
52 209147 ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ19 ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
53 216143 ΜΠΑΝΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ20 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
54 205404 ΜΠΑΣΔΕΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ19 ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Β΄
55 215601 ΜΠΙΛΙΟΥΣΗ ΣΟΦΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ20 ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
56 208196 ΜΥΛΩΝΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΘΩΜΑΣ ΠΕ11 ΠΙΕΡΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
57 214590 ΝΑΘΑΝΑΗΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΠΕ11 ΛΕΣΒΟΥ ΔΡΑΜΑΣ
58 225070 ΝΤΑΚΟΥ ΑΛΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ11 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
59 180891 ΝΤΑΛΕΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ05 ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Γ΄
60 185452 ΝΤΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕ11 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
61 190565 ΝΤΙΚΟΥΔΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ11 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
62 190566 ΝΤΙΜΕΡΤΖΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΑ ΛΟΥΚΑΣ ΠΕ11 ΚΙΛΚΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Β΄
63 225080 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ11 ΕΥΒΟΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
64 203097 ΟΜΟΥΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ05 ΚΙΛΚΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Β΄
65 229136 ΠΑΛΑΣΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ06 ΠΙΕΡΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
66 700526 ΠΑΛΙΓΙΑΝΝΗΣ ΖΗΣΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΕ11 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
67 219836 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ11 ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
68 205466 ΠΑΝΙΤΣΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΕ19 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α΄
69 204098 ΠΑΝΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ11 ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
70 209189 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ20 ΗΛΕΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ
71 170900 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ05 ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Β΄
72 214608 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ11 ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
73 214609 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΠΕ11 ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
74 206164 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ19 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Β΄
75 219846 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΕΝΤΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ11 ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
76 216176 ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ20 ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
77 208222 ΠΑΠΑΚΡΙΒΟΣ ΛΥΣΑΝΔΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ11 ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
78 225118 ΠΑΡΙΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ11 ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΛΛΑΣ
79 194506 ΠΕΝΛΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ11 ΚΟΖΑΝΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
80 180927 ΠΛΑΤΑΡΑ ΖΑΦΕΙΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ05 ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Β΄
81 215685 ΠΟΡΠΟΔΑ ΑΡΙΑΔΝΗ ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΠΕ19 ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
82 219871 ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ11 ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
83 220215 ΣΑΓΡΗ ΜΑΡΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ19 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
84 213551 ΣΑΜΑΡΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΗΛΙΑΣ ΠΕ05 ΣΕΡΡΩΝ ΔΡΑΜΑΣ
85 190420 ΣΑΜΑΡΙΝΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ06 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α΄
86 228118 ΣΑΜΕΝΤΖΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ11 ΑΘΗΝΑΣ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ Α΄
87 176463 ΣΒΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΦΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ05 ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΘΗΝΑΣ Β΄
88 193879 ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ05 ΠΕΛΛΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Β΄
89 216210 ΣΠΕΝΔΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ20 ΕΒΡΟΥ ΣΕΡΡΩΝ
90 205574 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ19 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α΄
91 229176 ΣΤΟΪΛΑ ΕΛΕΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ06 ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΣΕΡΡΩΝ
92 229556 ΤΖΕΛΗΣ ΣΟΛΩΝ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΕ20 ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ Β΄
93 215759 ΤΖΕΤΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ ΠΕ20 ΑΡΤΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
94 167296 ΤΖΙΚΟΥΔΗ ΑΜΑΛΙΑ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΕ05 ΚΙΛΚΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Β΄
95 229182 ΤΖΙΩΛΑ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ06 ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
96 170971 ΤΗΓΑΝΙΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ05 ΚΙΛΚΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α΄
97 213567 ΤΣΑΚΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ05 ΑΘΗΝΑΣ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ Δ΄
98 208299 ΤΣΙΑΤΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ ΠΕ11 ΠΕΛΛΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
99 219161 ΤΣΙΓΚΟΖΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΜΗΝΑΣ ΠΕ05 ΕΒΡΟΥ ΔΡΑΜΑΣ
100 176507 ΤΣΙΡΙΓΚΑ ΟΛΥΜΠΙΑ ΒΑΪΟΣ ΠΕ05 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α΄
101 213978 ΤΣΙΤΑΚΙΔΟΥ ΜΑΡΘΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΕ06 ΗΜΑΘΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Β΄
102 200231 ΦΑΝΑΡΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ19 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α΄
103 225224 ΦΑΡΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ11 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
104 228185 ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ11 ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Α΄
105 180978 ΦΙΛΙΠΠΟΥΣΗ ΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ05 ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Δ΄
106 224284 ΦΙΛΝΤΙΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ06 ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΡΤΑΣ
107 203633 ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ08 ΗΜΑΘΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α΄
108 219573 ΧΑΣΙΩΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ07 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α΄
109 200256 ΧΕΙΜΩΝΑΚΗ ΑΡΙΑΔΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ19 ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Δ΄
110 174555 ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ16 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α΄
111 203503 ΧΟΥΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΠΕ06 ΚΙΛΚΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Β΄

Όσοι εκ των ανωτέρω εκπαιδευτικών υπηρετούν σε σχολικές μονάδες, προκειμένου να μη διαταραχθεί η εύρυθμη λειτουργία των σχολείων, θα παραμείνουν μέχρι τη λήξη του τρέχοντος διδακτικού έτους στα σχολεία που υπηρετούν. Ο χρόνος αυτός θα θεωρείται διανυθείς στη θέση μετάταξης. Οι εκπαιδευτικοί όμως θα λάβουν μέχρι τη λήξη του τρέχοντος διδακτικού έτους τα μόρια της σχολικής μονάδας που υπηρετούν, εφόσον δεν υπολείπονται των μορίων της Δ/νσης στην οποία επιστρέφουν.

Η εν λόγω απόφαση αναμένεται να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως προκειμένου να τεθεί σε ισχύ.

Πηγή: Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

Διαβάστε περισσότερα...

Παρασκευή, 31 Οκτωβρίου 2014

Προσλήψεις Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών πλήρους ωραρίου κλάδων ΠΕ32-Θεατρικών Σπουδών και ΠΕ18.41-Δραματικής Τέχνης στα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι για το σχολικό έτος 2014-2015 προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές πλήρους ωραρίου 72 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ32-Θεατρικών Σπουδών και 1 εκπαιδευτικός του κλάδου ΠΕ18.41-Δραματικής Τέχνης.
Οι προσλήψεις των εκπαιδευτικών, οι οποίοι θα τοποθετηθούν στα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους, πραγματοποιούνται στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων «Στήριξη των Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα - ΑΠ1, ΑΠ2, ΑΠ3» του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2007-2013.
Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, για ανάληψη υπηρεσίας από τη Δευτέρα 3 έως και την Τρίτη 4 Νοεμβρίου 2014 όπου και θα τοποθετηθούν με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης, μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους..
Διαβάστε περισσότερα...

Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2014-15 - Αιτήσεις

Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2014-15

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων στο πλαίσιο της διαδικασίας διενέργειας των μεταθέσεων κατά το σχολικό έτος 2014-2015, κ α λ ε ί τους εκπαιδευτικούς Α/θμιας Εκπαίδευσης να υποβάλουν αιτήσεις μετάθεσης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τις ακόλουθες κατηγορίες:α) γενικές από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης,

β) στα σχολεία Διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και

γ) αμοιβαίες από περιοχή σε περιοχή και

δ) Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.Οι αιτήσεις υποβάλλονται, από 03-11-2014 ως 30-11-2014

κατεβάστε την εγκύκλιο, τις αιτήσεις και όλο το συνοδευτικό υλικό από ΕΔΩ .
Διαβάστε περισσότερα...

Τρίτη, 29 Ιουλίου 2014

Εγκύκλιος αναπληρωτών - ωρομισθίων εκπαιδευτικών σχολικού έτους 2014-2015

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων καλεί τους εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ09, ΠΕ10, ΠΕ11, ΠΕ12, ΠΕ13, ΠΕ14, ΠΕ15, ΠΕ17, ΠΕ18, ΠΕ19, ΠΕ20, ΠΕ32, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ40, ΠΕ60, ΠΕ70, ΤΕ01 και ΔΕ01 πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να υποβάλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά προκειμένου να ενταχθούν στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σχολικού έτους 2014-2015.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από 28-07-2014 έως και 08-08-2014.

Οι Αιτήσεις-Δηλώσεις υποβάλλονται στις κατά τόπους Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Η εγκύκλιος ΕΔΩ

 
Διαβάστε περισσότερα...

Σάββατο, 26 Απριλίου 2014

Τελικός πίνακας κατάταξης των υποψηφίων διευθυντών για την πλήρωση θέσης με τετραετή θητεία στο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων

 Ανακοίνωση της Δ.Ε.Π.Π.Σ. για τον τελικό πίνακα κατάταξης των υποψηφίων διευθυντών για την πλήρωση θέσης με τετραετή θητεία στο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων

Η Διοικούσα Επιτροπή Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) προβαίνει στην ανακοίνωση του τελικού πίνακα κατάταξης των υποψηφίων διευθυντών για πλήρωση θέσης διευθυντή με τετραετή θητεία στο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων σε συνέχεια της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (6/3/14)προς τους εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις: α) του νόμου 3966/2011(ΦΕΚ 118, τ. Α΄) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις», β) του άρθρου 329 παρ 4α του Ν.4072/2012 (ΦΕΚ 86Α) «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος − Νέα εταιρική μορφή − Σήματα − Μεσίτες Ακινήτων − Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις» και γ) της αριθμ. Δ1/Φ.361.22/116672/01-10-2012 (ΦΕΚ 2788/ΤΒ΄/15-10-2012) Υπουργικής Απόφασης «Ορισμός κριτηρίων αξιολόγησης διευθυντών και εκπαιδευτικών στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία».


O τελικός πίνακας κατάταξης των υποψηφίων διευθυντών είναι αναρτημένος ΕΔΩ
Διαβάστε περισσότερα...

Κυριακή, 30 Μαρτίου 2014

Προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ60-Νηπιαγωγών και ΠΕ70-Δασκάλων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι, για το σχολικό έτος 2013-2014, προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές 11 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ60-Νηπιαγωγών και 24 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων αναπληρωτές για την κάλυψη λειτουργικών κενών σε σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας από τη Δευτέρα 31 Μαρτίου 2014 έως και την Τετάρτη 2 Απριλίου 2014 όπου και θα τοποθετηθούν με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης σε κενές θέσεις των σχολείων της περιοχής, όπου προσλήφθηκαν μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους.

Σημειώνεται ότι ως ημερομηνία πρόσληψης των προσωρινών αναπληρωτών λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας στην οικεία Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.


Τα ονόματα ΕΔΩ
Διαβάστε περισσότερα...

Σάββατο, 8 Μαρτίου 2014

Προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ60-Νηπιαγωγών και ΠΕ70-Δασκάλων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι, για το σχολικό έτος 2013-2014, προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές 15 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ60-Νηπιαγωγών και 35 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων αναπληρωτές για την κάλυψη λειτουργικών κενών σε σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας από τη Δευτέρα 10 Μαρτίου 2014 έως και την Τετάρτη 12 Μαρτίου 2014 όπου και θα τοποθετηθούν με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης σε κενές θέσεις των σχολείων της περιοχής όπου προσλήφθηκαν, μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους.Σημειώνεται ότι ως ημερομηνία πρόσληψης των προσωρινών αναπληρωτών λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας στην οικεία Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Τα ονόματα ΕΔΩ

.
Διαβάστε περισσότερα...

Παρασκευή, 31 Ιανουαρίου 2014

Προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ60-Νηπιαγωγών και ΠΕ70-Δασκάλων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ60-Νηπιαγωγών και ΠΕ70-Δασκάλων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι, για το σχολικό έτος 2013-2014, προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές 57 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ60-Νηπιαγωγών και 133 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων αναπληρωτές για την κάλυψη λειτουργικών κενών σε σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας από την Τετάρτη29Ιανουαρίου 2014 έως και την Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2014 όπου και θα τοποθετηθούν με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης σε κενές θέσεις των σχολείων της περιοχής όπου προσλήφθηκαν, μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους.Σημειώνεται ότι ως ημερομηνία πρόσληψης των προσωρινών αναπληρωτών λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας στην οικεία Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Τα ονόματα ΕΔΩ

Διαβάστε περισσότερα...

Πρόσληψη Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ70-Δασκάλων και ΠΕ60-Νηπιαγωγών στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας – Άξονας Προτεραιότητας 2»

Πρόσληψη Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ70-Δασκάλων και ΠΕ60-Νηπιαγωγών στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας – Άξονας Προτεραιότητας 2» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2007-2013 για το διδακτικό έτος 2013-2014.

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι για το σχολικό έτος 2013-2014 προσλαμβάνονται ως αναπληρωτές, 1 εκπαιδευτικός του κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων και 1 εκπαιδευτικός του κλάδου ΠΕ60-Νηπιαγωγών.

Οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί θα απασχοληθούν για το διδακτικό έτος 2013-2014 σε Δημοτικά Σχολεία και Νηπιαγωγεία, που ορίστηκαν με την Φ.1ΤΥ/809/101455/Γ1/30-9-2011 (ΦΕΚ 2197 τ.Β΄) Y.A., στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας – Άξονας Προτεραιότητας 2» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2007-2013, η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και Ελληνικό Δημόσιο.

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στην οικεία Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας από την Τετάρτη 29 Ιανουαρίου 2014 έως την Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2014.

Σημειώνεται ότι ως ημερομηνία πρόσληψης των προσωρινών αναπληρωτών λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας στην οικεία Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.


Για τα ονόματα πατήστε ΕΔΩ


.
Διαβάστε περισσότερα...

Παρασκευή, 29 Νοεμβρίου 2013

Προσωρινοί Πίνακες Αξιολόγησης Ωρομ. Εκπ/κών για τις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας Χαλκίδας, Χίου, Βέροιας, Φλώρινας, Λάρισας, Πάτρας, Αργολίδας, Τρίπολης και Καλαμάτας

Προσωρινοί Πίνακες Αξιολόγησης Ωρομ. Εκπ/κών για τις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας Χαλκίδας, Χίου, Βέροιας, Φλώρινας, Λάρισας, Πάτρας, Αργολίδας, Τρίπολης και Καλαμάτας της υπ΄αριθμ. 90162/29.10.2013 Συμπληρωματικής Προκήρυξης Ειδικοτήτων.

Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ανακοίνωσε τους προσωρινούς πίνακες Αξιολόγησης Ωρομίσθιων Εκπ/κών σχολικού έτους 2013-2014 που αφορούν στη Συμπληρωματική Προκήρυξη Ειδικοτήτων για τις ΕΠΑ.Σ Χαλκίδας, Χίου, Βέροιας, Φλώρινας, Λάρισας, Πάτρας, Αργολίδας, Τρίπολης και Καλαμάτας (της υπ΄αριθμ. 90162/29.10.2013 Συμπληρωματικής Προκήρυξης).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΟΑΕΔ:

Οι ενστάσεις υποβάλλονται ή αποστέλλονται από 02/12/2013, ημέρα Δευτέρα έως 06/12/2013 ημέρα Παρασκευή, υπόψη Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Αξιολόγησης Ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, για το σχ. έτος 2013-2014, για τα σχολεία των Νομών ως εξής:

1. Περ/κή Δ/νση Αττικής κ Νήσων: Στη Διοίκηση του ΟΑΕΔ, υπόψη Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Αξιολόγησης Ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού Προσωπικού Περιφεριακής Δ/νσης Αττικής κ Νήσων : Εθνικής Αντίστασης 8 - Άλιμος, Τ.Κ. 174 56, τηλ. 210/9989696, 9989701, 9989704.

2. Περ/κή Δ/νση Πελοποννήσου: Στην ΕΠΑ. Σ Μαθητείας Πάτρας, υπόψη Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Αξιολόγησης Ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού Προσωπικού Περιφεριακής Δ/νσης Πελοποννήσου, Δ/νση : Λεωφ. Αθηνών 89 Ρίο Τ.Κ. 26500, τηλ. 2610– 966904-966908.

3. Περ/κή Δ/νση Θεσσαλίας: Στην ΕΠΑ.Σ Μαθητείας Καρδίτσας, υπόψη Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Αξιολόγησης Ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, Περιφερειακής Δ/νσης Θεσσαλίας, Δ/νση : Τέρμα οδού Τρικάλων 226, Τ.Κ. 43100, τηλ. 24410-71560-1.

4. Περ/κή Δ/νση Μακεδονίας: Στην ΕΠΑ.Σ Μαθητείας Ωραιοκάστρου, υπόψη Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Αξιολόγησης Ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού Προσωπικού Περιφερειακής Δ/νσης Μακεδονίας, Δ/νση: Θεσσαλονίκης 73, Τ.Κ. 57013, τηλ. 2310-696216, 694612.

Η αποστολή των ενστάσεων γίνεται ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή με ταχυμεταφορά (courier).

Οι προσωρινοί πίνακες είναι οι παρακάτω: (ΠΑΤΗΣΤΕ ΠΑΝΩ ΣΤΟ LINK)

ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Διαβάστε περισσότερα...

ΟΑΕΔ: Ανακοινώθηκε ο Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης ανέργων στο Προγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 27.948 θέσεις πλήρους απασχόλησης.


Ανακοινώθηκε ο προσωρινός πίνακας κατάταξης στο πρόγραμμα «Κοινωφελούς Εργασίας» ο οποίος αφορά τους ανέργους οι οποίοι θα εργαστούν με πλήρη απασχόληση για 5 μήνες σε δημόσιους φορείς σύμφωνα με την Δημόσια Πρόσκληση 5/2013.

Ο οριστικός πίνακας κατάταξης ωφελουμένων, όπως και ο πίνακας αποκλειομένων, θα καταρτιστούν μετά από απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ άμεσα, μετά την εξέταση τυχόν ενστάσεων. Μετά την ανάρτηση του οριστικού πίνακα θα δοθούν περαιτέρω οδηγίες προς τους επιβλέποντες φορείς και προς τους ωφελούμενους ανέργους.

Οι πίνακες έχουν αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ, για να δείτε τα αποτελέσματα πατήστε το παρακάτω link

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Διαβάστε περισσότερα...

Τρίτη, 26 Νοεμβρίου 2013

Πρόσληψη οκτώ (8) αναπληρωτών δασκάλων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) και διακοσίων ενενήντα έξι (296) αναπληρωτών δασκάλων

Πρόσληψη οκτώ (8) αναπληρωτών δασκάλων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) και διακοσίων ενενήντα έξι (296) αναπληρωτών δασκάλων του ενιαίου πίνακα γενικής εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2013-2014, στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες – Άξονας Προτεραιότητας 1», «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες – Άξονας Προτεραιότητας 2» και «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες – Άξονας Προτεραιότητας 3» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει την πρόσληψη οκτώ (8) αναπληρωτών δασκάλων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) και διακοσίων ενενήντα έξι (296) αναπληρωτών δασκάλων του ενιαίου πίνακα γενικήςεκπαίδευσης για το σχολικό έτος2013-2014, στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες – Άξονας Προτεραιότητας 1», «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες – Άξονας Προτεραιότητας 2» και «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες – Άξονας Προτεραιότητας 3» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» για το διδακτικό έτος 2013-2014.

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις αντίστοιχες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για την υπογραφή σύμβασης και ανάληψη υπηρεσίας από την Τετάρτη 27-11-2013έως και την Παρασκευή 29-11-2013.

Ως ημερομηνία πρόσληψης των προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΕΑΕ, λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας και υπογραφής σχετικής σύμβασης στην οικεία Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Διαβάστε περισσότερα...

Πρόσληψη ογδόντα πέντε (85) αναπληρωτών νηπιαγωγών Ειδικής Αγωγής Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) για το σχολικό έτος 2013-2014

Πρόσληψη ογδόντα πέντε (85) αναπληρωτών νηπιαγωγών Ειδικής Αγωγής Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) για το σχολικό έτος 2013-2014, στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες – Άξονας Προτεραιότητας 1», «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες – Άξονας Προτεραιότητας 2» και «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες – Άξονας Προτεραιότητας 3» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει την πρόσληψη ογδόντα πέντε (85) αναπληρωτών νηπιαγωγών Ειδικής Αγωγής Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) για το σχολικό έτος2013-2014, στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες – Άξονας Προτεραιότητας 1», «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες – Άξονας Προτεραιότητας 2» και «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες – Άξονας Προτεραιότητας 3» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» για το διδακτικό έτος 2013-2014.

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις αντίστοιχες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για την υπογραφή σύμβασης και ανάληψη υπηρεσίας από την Τρίτη 26-11-2013έως και την Πέμπτη 28-11-2013.

Ως ημερομηνία πρόσληψης των προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΕΑΕ, λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας και υπογραφής σχετικής σύμβασης στην οικεία Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης..
Διαβάστε περισσότερα...

Τρίτη, 19 Νοεμβρίου 2013

Πρόσληψη εξήντα δύο (62) ΕΑΕ αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ)πλήρους ωραρίου, για το σχολικό έτος 2013-2014

Πρόσληψη εξήντα δύο (62) ΕΑΕ αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ)πλήρους ωραρίου, για το σχολικό έτος 2013-2014, στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων «Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τη μεγιστοποίηση της ακαδημαϊκής και κοινωνικής τους ανάπτυξης με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού»

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει την πρόσληψη εξήντα δύο(62)ΕΑΕ αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ)πλήρους ωραρίου στο πλαίσιο των Πράξεων «Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τη μεγιστοποίηση της ακαδημαϊκής και κοινωνικής τους ανάπτυξης με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού» για το διδακτικό έτος 2013-2014.

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις αντίστοιχες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την υπογραφή σύμβασης και ανάληψη υπηρεσίας από την Τρίτη 19-11-2013έως και την Πέμπτη 21-11-2013.

Ως ημερομηνία πρόσληψης των προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΕΑΕ, λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας και υπογραφής σχετικής σύμβασης στην οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Διαβάστε περισσότερα...

Παρασκευή, 11 Οκτωβρίου 2013

Προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών στα Γενικά Εκκλησιαστικά Γυμνάσια και Λύκεια

 
Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι για το διδακτικό έτος 2013-2014, προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές πέντε εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ02, δύο εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ03, δύο εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ04.01, ένας εκπαιδευτικός του κλάδου ΠΕ04.02 και ένας εκπαιδευτικός του κλάδου ΠΕ19, για την κάλυψη των λειτουργικών κενών στις σχολικές μονάδες της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης.

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στα σχολεία της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης, για ανάληψη υπηρεσίας από την 9η Οκτωβρίου έως και την 14η Οκτωβρίου2013.

Σημειώνεται ότι ως ημερομηνία πρόσληψης των προσωρινών αναπληρωτών λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας στο οικείο σχολείο.

Η απόφαση με όλα τα ονόματα ΕΔΩ
.
Διαβάστε περισσότερα...

Πέμπτη, 26 Σεπτεμβρίου 2013

Προσωρινοί πίνακες Αναπληρωτών εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ)-Υποβολή ενστάσεων υποψηφίων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ)

Δελτίο Τύπου

Προσωρινοί πίνακες Αναπληρωτών εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ)-Υποβολή ενστάσεων υποψηφίων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ), κλάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατά των πινάκων αναπληρωτών ΕΑΕ διδακτικού έτους 2013-2014

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι αναρτώνται στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Π.Ε. και Δ.Ε. (Ο.Π.Σ.Υ.Δ.):http://e-aitisi.sch.grοι προσωρινοί Πίνακες Αναπληρωτών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ), κλάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για το σχολικό έτος 2013-2014, των κλάδων της ΔευτεροβάθμιαςΕκπαίδευσης.


Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που υπέβαλαν αίτηση αναπληρωτών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ), να ελέγξουν ενδελεχώς τους αναρτημένους πίνακες του κλάδου τους. Σε περίπτωση, δε, που διαπιστώσουν τυχόν λάθη ή παραλείψεις επί των αναρτημένων στοιχείων οφείλουν να υποβάλουν ένσταση κατά των πινάκων αυτών, αποκλειστικά από 24-9-2013 μέχρι και 25-9-2013, σε οποιαδήποτε Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, όπως ορίζει το με αριθμ 135194/Γ6/23-09-2013 σχετικό έγγραφο.

Το σχετικό έγγραφο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων: www.minedu.gov.gr


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Αριθ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ.
135194/Γ6


ΘΕΜΑ: Υποβολή ενστάσεων υποψηφίων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ), κλάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατά των πινάκων αναπληρωτών ΕΑΕ διδακτικού έτους 2013-2014
ΣΧΕΤ: η με αριθμ.πρωτ. 120845 /Δ2 /02 -09- 2013 εγκύκλιος της Διεύθυνσης Προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης του Υ.ΠΑΙ.Θ με θέμα: Υποβολή ενστάσεων κατά των πινάκων αναπληρωτών-ωρομισθίων σχολ. έτους 2013-2014 Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης.

Σε συνέχεια της 117746/Γ6/27-8-2013 (ΑΔΑ: ΒΛΩΜ9-Α5Ν) Πρόσκλησης υποψηφίων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) για ένταξη στους Ενιαίους Πίνακες αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΕΑΕ, κλάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης διδακτικού έτους 2013-2014, σας γνωρίζουμε ότι στην ιστοσελίδα http://e-aitisi.sch.gr αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες αναπληρωτών ΕΑΕ.
Σύνδεσμος προς αυτή την ιστοσελίδα υπάρχει και στην ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ http://www.minedu.gov.gr.
Συγκεκριμένα, αναρτώνται οι παρακάτω προσωρινοί Πίνακες ΕΑΕ:
1. Πίνακες Α΄ και Β΄ αναπληρωτών ΣΜΕΑΕ
2. Πίνακες Α΄ και Β΄ αναπληρωτών ΣΜΕΑΕ με γνώση της γραφής Braille
3. Πίνακες Α΄ και Β΄ αναπληρωτών ΣΜΕΑΕ με γνώση της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (ΕΝΓ)
4. Πίνακες Α΄ και Β΄ αναπληρωτών ΣΜΕΑΕ με γνώση της γραφής Braille και ΕΝΓ

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Αναφορικά με το θέμα της πιστοποιημένης παιδαγωγικής επάρκειας των υποψηφίων που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 περ. δ’ του ν. 3848/2010 (κατοχή Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών ή Διδακτορικού Διπλώματος στις Επιστήμες της Αγωγής, σχετικό κεφάλαιο Ε), σας γνωρίζουμε τα εξής:

i Από την αριθμ. 90893/Γ1/5-7-2013 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1686 Β/9-7-2013), η οποία εκδόθηκε μετά την αριθμ.19/3-6-2013 Πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Εκπ/κής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), προκύπτει ότι τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπ/σης (Π.Τ.Δ.Ε.) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) στους Τομείς με τις ακόλουθες κατευθύνσεις ανά τομέα:


Α. Τομέας Επιστημών της Αγωγής:
• «Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική» (Διδακτική- Προγράμματα Σπουδών, Εκπαίδευση ενηλίκων, Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση)
• «Συγκριτική Παιδαγωγική», με ειδίκευση σε ζητήματα ποιότητας της Εκπαίδευσης
• «Κοινωνιοβιολογία, Νευροεπιστήμες και Εκπαίδευση»
Β. Τομέας Ειδικής Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας:
• «Ειδική Αγωγή, Λογοθεραπεία-Συμβουλευτική»
Γ. Τομέας Ανθρωπιστικών Σπουδών:
• «Διδακτική της Γλώσσας-Λογοτεχνία-Θέατρο και Εκπαίδευση».
• «Ιστορία και διδακτική της ιστορίας-Λαογραφία και πολιτισμός».
• «Κοινωνιολογία της Εργασίας: πολιτικές Αγοράς Εργασίας-Μειονότητες-Παιδική Ηλικία».
Δ. Τομέας Μαθηματικών και Πληροφορικής:
• «Μαθηματικά στην Εκπαίδευση (Ιστορία, Φιλοσοφία και Διδακτική των Μαθηματικών)».
• «Πληροφορική στην Εκπαίδευση».
Ε. Τομέας Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος:
• «Φυσικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση».
Στ. Σύμπραξη ΠΤΔΕ-ΤΕΙ Πειραιά:
• «Εκπαιδευτική Τεχνολογία και ανάπτυξη Ανθρώπινων Πόρων»
πληρούν τις προϋποθέσεις κατοχύρωσης παιδαγωγικής επάρκειας για τους κατόχους του αντίστοιχου μεταπτυχιακού τίτλου.
ii. Επίσης, σύμφωνα με την αριθμ. 39460/Γ2/21-3-2013 υ. α. (ΦΕΚ 689 Β), το Πρόγραμμα Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης του Οικονομικού Παν/μίου Αθηνών (ΟΠΑ) πληροί όλες τις προβλεπόμενες αναγκαίες επιστημονικές και διοικητικές προδιαγραφές και ως εκ τούτου εξασφαλίζει Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια (άρθρο 2 παρ. 3 περ. β ν. 3848/ 2010).
Διευκρινίζεται ότι η υποβολή των ενστάσεων θα γίνεται σε οποιαδήποτε Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι τυχόν ενστάσεις πρέπει να υποβληθούν από 24 -9-2013 μέχρι και 25-9-2013 και να αποσταλούν στα fax 210 3442334 ή 210 344 2193 (με την ένδειξη «Για το Γραφείο 1068») στο Τμήμα Α΄ της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής του Υ.ΠΑΙ.Θ αμέσως μετά την υποβολή τους συνοδευόμενες από τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, καθώς και από διαβιβαστικό έγγραφο των αντίστοιχων Διευθύνσεων Π.Ε. ή Δ.Ε. προκειμένου να αντιμετωπισθούν άμεσα. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να υπάρχει σχετική τηλεφωνική επικοινωνία με την Υπηρεσία μας για την πιστοποίηση παραλαβής των ενστάσεων.


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα...

Τετάρτη, 31 Ιουλίου 2013

Τελικός αξιολογικός πίνακας των εκπαιδευτικών που υπέβαλαν αίτηση για πλήρωση θέσεων πενταετούς θητείας στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία (Π.Π.Σ.)

Η Διοικούσα Επιτροπή Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) προβαίνει στην ανακοίνωση του τελικού αξιολογικού πίνακα των εκπαιδευτικών ανά κλάδο και ειδικότητα, οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση για πλήρωση θέσεων πενταετούς θητείας στα Π.Π.Σ., σε συνέχεια της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (18-06-2013) προς τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις: α) του νόμου 3966/2011(ΦΕΚ 118, τ. Α΄) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις», β) του άρθρου 329 παρ 4α του Ν.4072/2012 (ΦΕΚ 86Α) «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος − Νέα εταιρική μορφή − Σήματα − Μεσίτες Ακινήτων − Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις» και γ) της αριθμ. Δ1/Φ.361.22/116672/01-10-2012 (ΦΕΚ 2788/ΤΒ΄/15-10-2012) Υπουργικής Απόφασης «Ορισμός κριτηρίων αξιολόγησης διευθυντών και εκπαιδευτικών στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία».

Η Ανακοίνωση της Δ.Ε.Π.Π.Σ. είναι εδώ.

O τελικός αξιολογικός πίνακας των εκπαιδευτικών είναι εδώ.
Διαβάστε περισσότερα...

Τρίτη, 18 Ιουνίου 2013

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ., (Υ.Α. υπ' αρ. 121063/Β7/1-11-05 Φ.Ε.Κ. 1564/τ.Β./14-11-2005 και Υ.Α. υπ' αρ. 101686/Β7/9-12-2008 Φ.Ε.Κ. 2566/τ.Β./18-12-2008) προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 τριάντα (30) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών οδηγεί στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) σε δύο ειδικεύσεις σπουδών:

1. Πολιτική Θεωρία και Φιλοσοφία

2. Πολιτική Ανάλυση

Στο Π.Μ.Σ. Ειδίκευσης του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων Πολιτικής Επιστήμης, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Πολιτικών Σπουδών, Κοινωνιολογίας, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Δημόσιας Διοίκησης, Νομικής, Οικονομικών, Μαθηματικών, Στατιστικής, Επικοινωνίας και ΜΜΕ, Φιλοσοφίας, Ιστορίας, Βαλκανικών, Τουρκικών ή Μεσογειακών Σπουδών και απόφοιτοι του Προγράμματος Σπουδών στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου καθώς και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Υποψηφιότητα μπορούν να υποβάλουν και φοιτητές, οι οποίοι υπολείπονται το πολύ εννέα (9) διδακτικών μονάδων για τη λήψη του πτυχίου κατά την πρώτη φάση της επιλογής και οι οποίοι με το πέρας του ακαδημαϊκού έτους 2012-2013, συμπεριλαμβανομένης και της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου, θα έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τις σπουδές τους.

Η αίτηση για την εισαγωγή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών πρέπει να κατατεθεί στη Γραμματεία του Τμήματος αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά μέχρι την Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου 2013.

Η αίτηση για την εισαγωγή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών συνοδεύεται, κατά την υποβολή της, από τα ακόλουθα έγγραφα:

α) Αίτηση για την Κατεύθυνση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, την οποία επιθυμεί να παρακολουθήσει ο υποψήφιος. Δεν επιτρέπεται η υποβολή αίτησης, στο ίδιο ακαδημαϊκό έτος, και για τις δυο Κατευθύνσεις Σπουδών.

β) Αντίγραφο πτυχίου του υποψηφίου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο μέσος όρος της βαθμολογίας του είναι τουλάχιστον «λίαν καλώς» (στην περίπτωση που ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ)). Eαν ο υποψήφιος δεν έχει ολοκληρώσει τις σπουδές του, υποχρεούται να καταθέσει πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει ο βαθμός πτυχίου, μέχρι την ημερομηνία της συνέντευξης - γ΄ στάδιο αξιολόγησης υποψηφίων,

γ) Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας για το σύνολο των σπουδών του,

δ) Φάκελο με τις τυχόν δημοσιευμένες μελέτες του υποψηφίου, και

ε) Εμπεριστατωμένη ερευνητική πρόταση 1500-2500 λέξεων, η οποία θα αναφέρεται ενδεικτικά σε επιστημονική θεματική την οποία προτίθεται ο υποψήφιος να διερευνήσει στην καταληκτική διπλωματική εργασία του. Η ερευνητική πρόταση δεν είναι δεσμευτική για τον υποψήφιο και δεν είναι επιστημονική εργασία. Από την πρόταση θα πρέπει ενδεικτικά να προκύπτουν τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα και ερωτήματα, οι υποθέσεις εργασίας, η μεθοδολογία, οι σχετικές πηγές και ο βαθμός της βιβλιογραφικής ενημέρωσής του. Η πρόταση θα χρησιμεύσει στη φάση της συνέντευξης για την αξιολόγηση της ικανότητάς του στην εκπόνηση σχεδίου επιστημονικής μελέτης.

στ) Τίτλος γλωσσομάθειας ξένης γλώσσας (ή ελληνικών στην περίπτωση αλλοδαπών υποψηφίων) για τυχόν απαλλαγή από το α΄στάδιο της αξιολόγησης υποψηφίων.

Η αξιολόγηση και κατάταξη των υποψήφιων μεταπτυχιακών φοιτητών πραγματοποιείται μετά από τη συμμετοχή τους σε γραπτές εξετάσεις και συνέντευξη σύμφωνα με το αρ.8 του Κανονισμού του ΠΜΣ.

Αρχικά οι υποψήφιοι εξετάζονται γραπτά στην Ξένη Γλώσσα επιλογής τους (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά). Οι εξεταζόμενοι αναλαμβάνουν τη δόκιμη μετάφραση και επεξεργασία στα ελληνικά ενός ξενόγλωσσου κειμένου από το ευρύτερο πεδίο της Πολιτικής Επιστήμης.

Για την απαλλαγή από την εξέταση στην ξένη γλώσσα απαιτείται η προσκόμιση ενός από τους παρακάτω τίτλους:

- Πτυχίου / διπλώματος ή μεταπτυχιακού τίτλου Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής,

ή

- Πτυχίου Τμήματος Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου,

ή

- Τίτλου σπουδών, που αναγνωρίζεται ως άριστη γνώση της αντίστοιχης ξένης γλώσσας. Συγκεκριμένα:

α) για την αγγλική γλώσσα πτυχίο CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLIGH (CPE) του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE.

β) για τη γαλλική γλώσσα δίπλωμα ALLIANCE FRANCAISE ή πιστοποιητικό D.A.L.F. - OPTION LETTRES ή DIPLOME DE LANGUE ET LITTERATURE FRANCAISES (SORBONNE II).

γ) για τη γερμανική γλώσσα πτυχίο GROSSES DEUTSCES SPRACHDIPLOM (GDS).

ή

- Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003,

ή

- Απολυτήριου τίτλου ισότιμου των ελληνικών σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εφόσον έχει αποκτηθεί μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών στην αλλοδαπή.

Αλλοδαποί υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές απαλλάσσονται της εξέτασης εφόσον προσκομίσουν αντίστοιχους τίτλους με τους παραπάνω από τους οποίους θα πιστοποιείται η επαρκής γνώση της ελληνικής γλώσσας.

Τα εξεταζόμενα μαθήματα για κάθε Κατεύθυνση Σπουδών είναι:

Κατεύθυνση πολιτικής θεωρίας και φιλοσοφίας:

1. Κλασική πολιτική θεωρία και φιλοσοφία (από τον 16ο μέχρι και το τέλος του 18ου αιώνα).

2. Νεότερη και σύγχρονη πολιτική θεωρία και φιλοσοφία (19ος και 20ος αιώνας).

Κατεύθυνση πολιτικής ανάλυσης:

1. Ελληνικό πολιτικό σύστημα και ιστορία μετά τον δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

2. Πολιτικές δυνάμεις και εκλογικοί ανταγωνισμοί στην Ελλάδα μετά τον δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Πτυχιούχοι, που έχουν εξασφαλίσει -μετά από ειδικές εξετάσεις- υποτροφία του ΙΚΥ ή αλλοδαποί υπότροφοι του ελληνικού κράτους, γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι στο ΠΜΣ. Κατατάσσονται στην κατεύθυνση που είναι συναφής με τα μαθήματα, στα οποία έχουν εξεταστεί προκειμένου να λάβουν την υποτροφία.

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στις ακόλουθες ημερομηνίες:

12/9/2013 Ξένη Γλώσσα

19/9/2013 Κλασική πολιτική θεωρία και φιλοσοφία (από τον 16ο μέχρι και το τέλος του 18ου αιώνα)

20/9/2013 Νεότερη και σύγχρονη πολιτική θεωρία και φιλοσοφία (19ος και 20ος αιώνας)

19/9/2013 Ελληνικό πολιτικό σύστημα και ιστορία μετά τον δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο

20/9/2013 Πολιτικές δυνάμεις και εκλογικοί ανταγωνισμοί στην Ελλάδα μετά τον δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο

30/9/2013 Συνεντεύξεις

Οι ώρες και οι αίθουσες διεξαγωγής των εξετάσεων καθώς και οι ημερομηνίες εγγραφής των επιτυχόντων - που δεν μπορεί να υπερβαίνουν τους δεκαπέντε (15) κατ' ανώτατο όριο σε κάθε μια από τις δυο κατευθύνσεις του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών - θα ανακοινωθούν από τη Γραμματεία.

Η έναρξη των μαθημάτων θα γίνει στις 7/10/2013

Για περισσότερες πληροφορίες και έντυπο υλικό, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ιστοσελίδα του Τμήματος www.polsci.auth.gr ή στη Γραμματεία του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ., (Κα Μπαλταδάκη) Πανεπιστημιούπολη, κτίριο Ν.Ο.Π.Ε., ισόγειο, Τ.Κ.54124, Τηλ. 2310991342, Fax 2310995391, e-mail: info@polsci.auth.gr.
Διαβάστε περισσότερα...

Σάββατο, 27 Απριλίου 2013

Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπαίδευσης σε Μειονοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2013-2014

Ανακοινώθηκαν οι μεταθέσεις εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπαίδευσης σε Μειονοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2013-2014
Τα ονόματα μπορείτε να τα βρείτε ΕΔΩ
.
Διαβάστε περισσότερα...

Πέμπτη, 18 Απριλίου 2013

Προσλήψεις εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ18.04, ΠΕ18.10 και ΤΕ01.19 ως αναπληρωτές πλήρους ωραρίου

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού ανακοινώνεται ότι για το σχολικό έτος 2012-2013 προσλαμβάνονται 8 εκπαιδευτικοί κλάδων (ομαδοποιημένων ειδικοτήτων) ΠΕ18.04, ΠΕ18.10 και ΤΕ01.19 ως αναπληρωτές πλήρους ωραρίου για τα σχολεία Γενικής Παιδείας και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στους προϊστάμενους των Δ/νσεων Δ/θμιας Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας από Παρασκευή 19 Απριλίου 2013 μέχρι και Τρίτη 23 Απριλίου 2013.

Tα ονόματα εδώ.
 
Διαβάστε περισσότερα...

Παρασκευή, 12 Απριλίου 2013

Οι θέσεις που καταλαμβάνουν οι 2.000 υπάλληλοι ΙΔΑΧ οι οποίοι τέθηκαν σε καθεστώς διαθεσιμότητας

 Ανακοινώθηκαν σήμερα από το ΑΣΕΠ τα προσωρινά αποτελέσματα που αφορούν την κινητικότητα των υπαλλήλων ΙΔΑΧ, οι οποίοι τέθηκαν σε καθεστώς διαθεσιμότητας λόγω κατάργησης των θέσεών τους στο πλαίσιο της Ανακοίνωσης υπ΄ αριθμ. 1/2013 του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Τα προσωρινά αποτελέσματα περιλαμβάνουν:.
Διαβάστε περισσότερα...

Τρίτη, 2 Απριλίου 2013

Προκήρυξη πλήρωσης πέντε (5) θέσεων ΔΕΠ στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο
Π Ρ Υ Τ Α Ν Ε Ι Α


Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η


Το Ε.Μ.Πολυτεχνείο ανακοινώνει ότι στο ΦΕΚ 246/6.3.2013 τ.Γ’ δημοσιεύθηκε Προκήρυξη πέντε (5) θέσεων ΔΕΠ ως εξής :


ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ-ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ.

ΤΟΜΕΑΣ: «ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ».
Αριθμ.Προκήρυξης 28906/31.12.2012

• Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. στη Βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο: «Ορυκτολογία».


ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ.

ΤΟΜΕΑΣ: «ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ».
Αριθμ.Προκήρυξης 28527/27.12.2012

• Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. στη Βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο: «Τεχνολογίες Βιοϊατρικής Πληροφορικής και Βιοεμπνευσμένου Υπολογισμού».


ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ.

ΤΟΜΕΑΣ: 2 «ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ».
Αριθμ.Προκήρυξης 28914/31.12.2012

• Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. στη Βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο: «Αστικός Σχεδιασμός».

ΤΟΜΕΑΣ: 1 «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ».
Αριθμ.Προκήρυξης 28918/31.12.2012

• Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. στη Βαθμίδα του Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο: «Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός : ιστορικές, τυπολογικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις».


ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ.

ΤΟΜΕΑΣ: ΙΙΙ «ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ».
Αριθμ.Προκήρυξης 26636/11.12.2012

• Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. στη Βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο: «Ηλεκτροχημεία».Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά λήγει την 27-5-2013.


Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στις δημοσιευθείσες στο ΦΕΚ Προκηρύξεις, στις Γραμματείες των Σχολών όπου μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες.

Τηλ.Επικοινωνίας : Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων -Μεταλλουργών :
210 - 772 2071.
Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών :
210 - 772 3999.
Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών : 210 - 772 3327.
Σχολής Πολιτικών Μηχανικών : 210 - 772 3451.Ακριβές Αντίγραφο
Η Αναπλ. Προϊσταμένη
του Τμ. Διδακτικού Προσωπικού Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ.
Διαβάστε περισσότερα...

Τρίτη, 26 Μαρτίου 2013

Εγκύκλιος - πρόσκληση μετατάξεων εκπαιδευτικών από τη Δευτεροβάθμια στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση


 Εγκύκλιος - Πρόσκληση μετατάξεων εκπαιδευτικών από τη Δευτεροβάθμια στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 21-3-2013 μέχρι 2-4-2013
Όλη η εγκύκλιος ΕΔΩ
.
Διαβάστε περισσότερα...

Δευτέρα, 18 Μαρτίου 2013

Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Δ.Ε.Π. των Τμημάτων: α) Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, β) Χημικών Μηχανικών και γ) Διοίκησης Επιχειρήσεων

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ


την πλήρωση θέσεων Διδακτικού & Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Τμημάτων: α) Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, β) Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής και γ) Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών.

Α. ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
α) ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

- Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Αρχιτεκτονική Σύνθεση με έμφαση στη Μελέτη, Ανάδειξη και Αποκατάσταση Κτηρίων και Κτηριακών Συνόλων».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 287/11-3-2013 τ.Γ’
ΑΔΑ: ΒΕΔΔ469Β7Θ-ΣΘ7

- Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Αρχιτεκτονικός και Αστικός Σχεδιασμός».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 287/11-3-2013 τ.Γ’
ΑΔΑ: ΒΕΔΔ469Β7Θ-Π3Κ

- Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Αρχιτεκτονική Τεχνολογία».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 287/11-3-2013 τ.Γ’
ΑΔΑ: ΒΕΔΔ469Β7Θ-Ξ5Τ

- Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 287/11-3-2013 τ.Γ’
ΑΔΑ: ΒΕΔΔ469Β7Θ-97Ρ

- Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Μεσαιωνική και Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 277/7-3-2013 τ.Γ’
ΑΔΑ: ΒΕΔΔ469Β7Θ-ΣΓΞ

β) ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

- Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Διεργασίες Διαχωρισμού στις Τεχνολογίες Σωματιδίων».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 275/7-3-2013 τ.Γ’
ΑΔΑ: ΒΕΔΔ469Β7Θ-ΧΞΥ

- Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Σχεδιασμός, Βελτιστοποίηση και Οικονομική Ανάλυση Διεργασιών».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 286/11-3-2013 τ.Γ’
ΑΔΑ: ΒΕΔΔ469Β7Θ-ΟΙΨ

Β. γ) ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

- Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Έρευνα Αγοράς και Προώθηση Προϊόντων».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 286/11-3-2013 τ.Γ’
ΑΔΑ: ΒΕΔΔ469Β7Θ-ΣΕΒ

- Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση Επιχειρήσεων».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 286/11-3-2013 τ.Γ’
ΑΔΑ: ΒΕΔΔ469Β7Θ-5Θ7

- Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Οργανωσιακή Συμπεριφορά-Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 275/7-3-2013 τ.Γ’
ΑΔΑ: ΒΕΔΔ469Β7Θ-1ΒΓ

Λήξη προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για τις ανωτέρω θέσεις είναι η 13-5-2013.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Πατρών (http://www.admin.upatras.gr) και για περισσότερες πληροφορίες στις Γραμματείες των Τμημάτων:

α) Αρχιτεκτόνων Μηχανικών: τηλ.: 2610-996357, 2610-996381,
e-mail: archisec@upatras.gr
Ιστότοπος: www.arch.upatras.gr

β) Χημικών Μηχανικών: τηλ.: 2610-969502, 2610-969500,
e-mail: secretary@chemeng.upatras.gr
Ιστότοπος: www.chemeng.upatras.gr

γ) Διοίκησης Επιχειρήσεων: τηλ.: 2610-969974, 2610-997586,
e-mail: secretar@upatras.gr
Ιστότοπος: www.bma.upatras.gr

Διαβάστε περισσότερα...