Pages

Δευτέρα, 16 Απριλίου 2012

Εγκύκλιος: Ειδικοί εκλογικοί κατάλογοι στρατιωτικών υπηρετούντων στις ένοπλες δυνάμεις ή στο Λιμενικό Σώμα, προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ - ΕΚΛΟΓΙΚΗΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 11 Απριλίου 2012
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 14466
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 17ΘΕΜΑ: Ειδικοί εκλογικοί κατάλογοι στρατιωτικών υπηρετούντων στις ένοπλες δυνάμεις ή στο Λιμενικό Σώμα, προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών(Π.Δ. 26/2012, ΦΕΚ 57 Α΄), οι στρατιωτικοί που υπηρετούν με οποιαδήποτε ιδιότητα στιςΈνοπλες Δυνάμεις ή στο Λιμενικό Σώμα και το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας καιτου Πυροσβεστικού Σώματος, που υπηρετούν σε τόπο διαφορετικό απ' αυτόν στουςεκλογικούς καταλόγους του οποίου είναι γραμμένοι, ψηφίζουν στις γενικές βουλευτικές

εκλογές στον τόπο όπου υπηρετούν, μετά από εγγραφή τους σε ειδικούς εκλογικούςκαταλόγους.2. Επίσης, οι δημόσιοι γενικά πολιτικοί υπάλληλοι δεν υπάγονται πλέον στις ρυθμίσεις τουάρθρου 27 της εκλογικής νομοθεσίας και συνεπώς οι εκλογείς αυτοί ψηφίζουν είτε στο δήμοστους εκλογικούς καταλόγους των οποίων είναι εγγεγραμμένοι είτε στον τόπο διαμονήςτους ως ετεροδημότες.3. Στο σημείο αυτό επισημαίνεται ότι οι κατηγορίες εκλογέων της παρ.1 δεν μπορούν ναψηφίζουν στον τόπο όπου υπηρετούν ως ετεροδημότες, δεδομένου ότι έχουν τη δυνατότητανα ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα είτε στο δήμο στους εκλογικούς καταλόγους τωνοποίων είναι εγγεγραμμένοι είτε στον τόπο που υπηρετούν βάσει των ειδικών εκλογικώνκαταλόγων.4. Οι ενέργειες που προβλέπονται στην παρ.5 του άρθρου 27 της εκλογικής νομοθεσίαςαρχίζουν με την έναρξη της προεκλογικής περιόδου.

Η προεκλογική περίοδος για τις γενικές βουλευτικές εκλογές της 6ης Μαΐου 2012η

αρχίζει με τη δημοσίευση του διατάγματος διάλυσης της Βουλής, την 11 Απριλίου 2012.Το σχετικό Προεδρικό Διάταγμα θα σας κοινοποιηθεί.5. Όπως ειδικότερα προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 27 της εκλογικής νομοθεσίας(Π.Δ. 26/2012) οι στρατιωτικές μονάδες και τα λοιπά σώματα που αναφέρονται στηνπαρ.1 υποχρεούνται να τηρούν και να ενημερώνουν συνεχώς καταστάσεις τωνυπηρετούντων σε αυτές. Οι καταστάσεις θα χρησιμοποιηθούν ως ειδικοί εκλογικοίκατάλογοι, βάσει των οποίων οι εγγεγραμμένοι σ' αυτούς θα ασκήσουν το εκλογικό τουςδικαίωμα, στον τόπο που υπηρετούν.Στις καταστάσεις γράφονται, με μέριμνα και με ευθύνη των διοικητών ή τωνπροϊσταμένων κάθε μονάδας ή υπηρεσίας, οι στρατιωτικοί που υπηρετούν μεοποιαδήποτε ιδιότητα στις ένοπλες δυνάμεις ή στο Λιμενικό Σώμα και το προσωπικότης Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος.Π ροϋπόθεση εγγραφής στις καταστάσεις των ανωτέρω εκλογέων είναι η εγγραφή τουςσε εκλογικό κατάλογο δήμου της χώρας.Συνεπώς, στις καταστάσεις εγγράφονται όσοι από τους ανωτέρω εκλογείς τοποθετούνται μεοποιοδήποτε τρόπο για την εκτέλεση υπηρεσίας αορίστου χρονικού διαστήματος ήμεγαλύτερου του μήνα, στη διοικητική περιφέρεια δήμου, στους εκλογικούς καταλόγουςτων οποίων δεν είναι εγγεγραμμένοι. Στην περίπτωση αυτή, είναι υποχρεωμένοι ναδηλώσουν το δήμο, όπου είναι εγγεγραμμένοι.Σημειώνεται ότι οι ως άνω καταστάσεις, που αρχικά συντάσσονται σε ένα αντίτυπο,πρέπει να φυλάσσονται με μεγάλη επιμέλεια από τις υπόχρεες υπηρεσίες και, σε κάθεπερίπτωση μεταβολής προσωπικού (μετάθεσης, απόλυσης κ.λ.π.), να ενημερώνονταισυνεχώς και ανελλιπώς.6. Με την έναρξη της προεκλογικής περιόδου, όπως πιο πάνω αναφέρεται, η ενημέρωσητων καταστάσεων διακόπτεται.Διαγράφονται από αυτές, όσοι δήλωσαν την πρόθεσή τους να ασκήσουν το εκλογικό τουςδικαίωμα στο δήμο στους εκλογικούς καταλόγους του οποίου είναι γραμμένοι, κατά ταειδικότερα διαλαμβανόμενα στην παρ. 9 της εγκυκλίου μας αυτής, και υπογράφονται απότους οικείους προϊσταμένους ή διοικητές. Αμέσως μετά οι καταστάσεις ανασυντάσσονται,κατ' αλφαβητική σειρά και αντιγράφονται σε πέντε (5) αντίτυπα, υπογράφονται από τουςοικείους προϊσταμένους ή διοικητές και σφραγίζονται από την υπηρεσία ή την μονάδα.Τα τέσσερα (4) αντίτυπα των καταστάσεων αυτών διαβιβάζονται μέσα σεανατρεπτική προθεσμία πέντε (5) ημερών από την ημέρα έναρξης της προεκλογικής

περιόδου (δηλαδή έως την 16η Απριλίου 2012) , στον Πρόεδρο Πρωτοδικών της οικείαςεκλογικής περιφέρειας, για επικύρωσή τους, κατά τη διαδικασία που ορίζουν οι διατάξειςτων παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 27 της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών.Ταυτόχρονα ένα αντίγραφο των παραπάνω καταστάσεων παραδίδεται στην αρμόδιαπεριφερειακή ενότητα της έδρας του νομού, προκειμένου, να εκτιμήσει τις αντίστοιχεςανάγκες κατά τον καθορισμό των εκλογικών τμημάτων και την κατανομή των εκλογέων στατμήματα αυτά.7. Οι επικυρωμένες από το πρωτοδικείο καταστάσεις, που αποτελούν πλέον ειδικούςεκλογικούς καταλόγους, αποστέλλονται αμέσως στην Περιφερειακή Ενότητα της έδραςτου οικείου νομού, η οποία μεριμνά για την προώθησή τους στα εκλογικά τμήματα, όπου θαψηφίσουν οι εκλογείς αυτοί. Μετά τη διενέργεια των εκλογών, οι παραπάνω υπηρεσίες ήμονάδες, συνεχίζουν να τηρούν και να ενημερώνουν όμοιες καταστάσεις, σύμφωνα πάνταμε τις διατάξεις του άρθρου 27 του Π.Δ. 26/2012.8. Ύστερα από τα ανωτέρω, να ενημερωθούν οι υπηρεσίες και μονάδες της αρμοδιότητάςσας, προκειμένου να εφοδιαστούν από τις κατά τόπους Περιφερειακές Ενότητες με τοναπαιτούμενο αριθμό αντιτύπων των ανωτέρω καταστάσεων και να επιμεληθούν τηςκατάρτισής τους.9. Επίσης σας γνωρίζουμε ότι, σε εκτέλεση των διατάξεων του τελευταίου εδαφίου τηςπαρ.1 του άρθρου 27 της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών έχει εκδοθεί η με αριθ.14470/11.04.2012 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Καθορισμός χρόνου και τρόπουυποβολής δήλωσης από τους στρατιωτικούς υπηρετούντες στις ένοπλες δυνάμεις ή στοΛιμενικό Σώμα, το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματοςγια την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος στις βουλευτικές εκλογές», της οποίαςαντίγραφο επισυνάπτεται στην παρούσα, προκειμένου να την κοινοποιήσετε στις αρχές,υπηρεσίες και μονάδες της αρμοδιότητάς σας, για την έγκαιρη και προσήκουσα εφαρμογήτης.Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την απόφαση αυτή, σε συνδυασμό με τις διατάξειςτου άρθρου 27 της εκλογικής νομοθεσίας, παρέχεται η δυνατότητα οι εκλογείς του άρθρουαυτού (στρατιωτικοί κ.λπ.) αντί να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στον τόπο όπουυπηρετούν με ειδικές καταστάσεις, να το ασκήσουν στον τόπο, στους εκλογικούςκαταλόγους του οποίου είναι γραμμένοι. Οι προϊστάμενοί τους μπορούν, ύστερα απόεκτίμηση των υπηρεσιακών αναγκών, να τους χορηγήσουν σχετική έγκριση και ειδικήάδεια απουσίας για τον απολύτως αναγκαίο χρόνο, ο οποίος δεν συνυπολογίζεται στοχρόνο της κανονικής άδειας που δικαιούνται. Στο σημείο αυτό συνιστάται όπως στουςεκλογείς αυτούς (στρατιωτικούς κ.λπ.) που θα δηλώσουν την πρόθεσή τους να ασκήσουν τοεκλογικό τους δικαίωμα στους τόπους εγγραφής τους στους εκλογικούς καταλόγους,παρασχεθεί από τους οικείους προϊσταμένους και διοικητές τους η δυνατότητα αυτή, ανφυσικά δεν συντρέχουν σοβαροί υπηρεσιακοί λόγοι που να υπαγορεύουν το αντίθετο.Επίσης, συνιστάται στους διοικητές ή προϊσταμένους υπηρεσιών που ενδεχομένωςαντιμετωπίσουν, λόγω υπηρεσιακών αναγκών, δυσχέρειες στην ικανοποίηση των αιτημάτωντων παραπάνω εκλογέων, να εξαντλήσουν τις δυνατότητες κάλυψης των υπηρεσιακώναναγκών πρωτίστως από πρόσωπα που είναι εκλογείς του τόπου, όπου υπηρετούν και όπουχωρίς πρόβλημα μπορούν να ψηφίσουν.1 . Οι εκλογείς του άρθρου 27 παραδίδουν, τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από τηνψηφοφορία, στην υπηρεσία τους την αστυνομική τους ταυτότητα και το διαβατήριο.Η αναγνώρισή τους ενώπιον της εφορευτικής επιτροπής, γίνεται με την επίδειξη τηςυπηρεσιακής τους ταυτότητας.

Σε περίπτωση που οι εκλογείς αυτοί ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στον τόποεγγραφής τους στους εκλογικούς καταλόγους, οφείλουν να προσκομίσουν από την υπηρεσίατους βεβαίωση ότι δεν έχουν εγγραφεί σε ειδικούς εκλογικούς καταλόγους.11. Τέλος, την εγκύκλιό μας αυτή να την κοινοποιήσετε στις αρχές, υπηρεσίες και μονάδεςτης αρμοδιότητάς σας, μαζί με τις απαραίτητες οδηγίες για την εφαρμογή τους.