Pages

Τρίτη, 11 Σεπτεμβρίου 2012

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Δευτεροβάθμια Εκκλησιαστική Εκπαίδευση για το διδακτικό έτος 2012-2013

ΘΕΜΑ: «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Δευτεροβάθμια Εκκλησιαστική Εκπαίδευση για το διδακτικό έτος 2012-2013».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 7 του ν. 3432/2006 «Δομή και λειτουργία της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης» (Φ.Ε.Κ. 14 Α’), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 39 του ν. 3848/2010 «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού – καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 71 Α’), σε συνδυασμό με το άρθρο 16 κεφ. Γ’ του ν. 1566/85 «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 167 Α’),
2. Τα άρθρα 1, 12, 13 και 15 της αριθ. 26139/Α2/03-03-2011 Απόφασης Υπουργού Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. «Προσαρμογή των διατάξεων που διέπουν τις μεταθέσεις, αποσπάσεις και μετατάξεις … του εκπαιδευτικού προσωπικού της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης» (Φ.Ε.Κ. 561 Β΄)
3. Το Π.Δ. 86/21-6-2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Φ.Ε.Κ. 141 Α’ ),
4. Την αριθ. 56020/Δ1/17-5-2012 Εγκύκλιο Υπουργού Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. «Πρόσκληση εκπαιδευτικών για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων …»,
5. Την αριθ. 5η/6-7-2012 Πράξη του Υ.Σ.Δ.Ε.Ε,
6. Την αριθ. 18η / 20-7-2012 πράξη του Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.,
7. Το αριθ. 712-282/19-7-2012 έγγραφο του Πολυμελούς Συμβουλίου της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής,
8. Τις άμεσες ανάγκες σε εκπαιδευτικό προσωπικό των σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2012 – 2013, και,
9. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών, με τις οποίες ζητούν να αποσπαστούν σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης,

Αποφασίζουμε

Αποσπούμε, για το διδακτικό έτος 2012-2013, μετά από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, τους παρακάτω εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και στο έναντι εκάστου αναφερόμενο εκκλησιαστικό σχολείο ως ακολούθως

ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΕΔΩ
.