Pages

Κυριακή, 3 Ιουνίου 2012

Καταβολή της ειδικής αποζημίωσης και των οδοιπορικών εξόδων σε όσους διορίζονται έφοροι των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής, δικαστικοί αντιπρόσωποι, γραμματείς των εφορευτικών επιτροπών και διερμηνείς της τουρκικής γλώσσας στις εκλογές της 17ης Ιουνίου. Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 128

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Καταβολή της ειδικής αποζημίωσης και των οδοιπορι.
κών εξόδων σε όσους διορίζονται έφοροι των αντι.
προσώπων της δικαστικής αρχής, δικαστικοί αντι.
πρόσωποι, γραμματείς των εφορευτικών επιτροπών
και διερμηνείς της τουρκικής γλώσσας στις εκλογές
της 17ης Ιουνίου. Τροποποίηση της παρ. 1 του άρ.
θρου 28 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ


Έχοντας υπόψη:

1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 44 του Συντάγματος.
2. α) Το γεγονός ότι με τη διάταξη της παραγράφου
10 του άρθρου 45 του ν. 4071/2012 (Α΄ 85) εισάγεται από
τις 11 Μαΐου 2012 νέα διαδικασία, μεταξύ άλλων, και για
την πληρωμή, αποκλειστικά μέσω χρηματικών ενταλ.
μάτων που εκδίδονται από τις κατά τόπον Υπηρεσίες
Δημοσιονομικού Ελέγχου, της ειδικής αποζημίωσης και
των οδοιπορικών εξόδων όσων διορίζονται έφοροι των
αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής, δικαστικοί αντι.
πρόσωποι, γραμματείς των εφορευτικών επιτροπών και
διερμηνείς της τουρκικής γλώσσας στις γενικές βου.
λευτικές εκλογές της 17ης Ιουνίου 2012,
β) την έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και
απρόβλεπτης ανάγκης, η οποία συνίσταται αφενός στην
προκήρυξη των γενικών βουλευτικών εκλογών μία περί.
που εβδομάδα μετά την έναρξη ισχύος της παραγράφου
10 του άρθρου 45 του ν. 4071/2012, αφετέρου δε στην
εξασφάλιση της ομαλής εξέλιξης της διαδικασίας στην
επικείμενη εκλογική αναμέτρηση, διαδικασίας που επι.
βάλλει να καταβάλλουν χωρίς καθυστέρηση οι οικείες
Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες την ειδική αποζημίωση
και τα οδοιπορικά έξοδα όσων διοριστούν έφοροι των
αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής, δικαστικοί αντι.
πρόσωποι, γραμματείς των εφορευτικών επιτροπών και
διερμηνείς της τουρκικής γλώσσας στις εκλογές της
17ης Ιουνίου 2012.

3. α) Το γεγονός ότι η διάταξη του άρθρου 33 του ν.
4061/2012 (Α’ 66), η οποία αντικατέστησε το άρθρο 28
του ν. 1892/1990 (Α’ 101), προβλέπει, μεταξύ άλλων, ότι
«για την απόκτηση με δικαιοπραξία εν ζωή εμπράγ.
ματων ή ενοχικών δικαιωμάτων από φυσικά ή νομικά
πρόσωπα σε ιδιωτικές νήσους ή νησίδες, καθώς και σε
1 Ιουνίου 2012


ιδιωτικά ακίνητα νήσων ή νησίδων, οπουδήποτε κι αν
αυτές βρίσκονται, απαιτείται άδεια από τον Υπουργό
Εθνικής Άμυνας», ενώ η διάταξη που αντικαταστάθηκε
όριζε ότι «για την απόκτηση με δικαιοπραξία εν ζωή
εμπράγματων ή ενοχικών δικαιωμάτων, από φυσικά ή
νομικά πρόσωπα σε ιδιωτικές νήσους ή νησίδες, καθώς
και σε ακίνητα ιδιωτικών νήσων ή νησίδων, οπουδήποτε
και εάν βρίσκονται αυτές, απαιτείται άδεια του Υπουρ.
γού Γεωργίας, που παρέχεται ύστερα από σύμφωνη
γνώμη της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής
Άμυνας . ΓΕΣ, ΓΕΝ ή ΓΕΑ. ανάλογα με την περιοχή»,

β) το γεγονός ότι από τις ανωτέρω διατάξεις και την
αιτιολογική έκθεση του ν. 4061/2012 προκύπτει ότι η
τροποποίηση της αρχικής διάταξης είχε ως μοναδικό
σκοπό τη μεταβίβαση της αρμοδιότητας για την έκ.
δοση της άδειας σε άλλο όργανο της Διοίκησης, δηλ.
στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, και ότι εκ παραδρομής
τέθηκε στην τροποποιητική διάταξη ο όρος «ιδιωτικών»
ως επιθετικός προσδιορισμός των ακινήτων αντί των
νήσων ή νησίδων,

γ) την έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας
και απρόβλεπτης ανάγκης, η οποία συνίσταται στην
άμεση αποκατάσταση της ομαλής οικονομικής ζωής
της Χώρας, που διαταράσσεται από την εφαρμογή της
ανωτέρω διάταξης, σύμφωνα με την οποία επιβάλλε.
ται η προηγούμενη λήψη άδειας του Υπουργού Εθνικής
Άμυνας στο σύνολο των συναλλαγών για την απόκτηση
με δικαιοπραξία εν ζωή εμπράγματων ή ενοχικών δικαι.
ωμάτων σε ιδιωτικά ακίνητα που βρίσκονται ακόμη και
σε μη ιδιωτικές νήσους ή νησίδες εντός της ελληνικής
Επικράτειας.

4. Με πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, αποφα.
σίζουμε:
Άρθρο 1

Η ειδική αποζημίωση και τα οδοιπορικά έξοδα όσων
διορίζονται έφοροι των αντιπροσώπων της δικαστι.
κής αρχής, δικαστικοί αντιπρόσωποι, γραμματείς των
εφορευτικών επιτροπών και διερμηνείς της τουρκικής
γλώσσας στις εκλογές της 17ης Ιουνίου 2012 πληρώνο.
νται, κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παρ. 10 του
άρθρου 45 του ν. 4071/2012, από τις κατά τόπους Δημό.
σιες Οικονομικές Υπηρεσίες με μόνη την υποβολή των
δικαιολογητικών που προβλέπονται στην κοινή απόφαση


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, η οποία
εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 1 του άρθρου 131
του π.δ. 96/2007 «Κωδικοποίηση σ’ ενιαίο κείμενο των
διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών»
(Α’ 116), όπως η παρ. αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ.
10 του άρθρου 19 του ν. 4071/2012 και το πρώτο εδάφιό
της τροποποιήθηκε με την περίπτ. α’ της παρ. 10 του
άρθρου 58 του ν. 4075/2012 (Α΄ 89).

Άρθρο 2

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 28 του ν.
1892/1990, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με
το άρθρο 33 του ν. 4061/2012, αντικαθίσταται ως ακο.
λούθως:

«1. Για την απόκτηση με δικαιοπραξία εν ζωή εμπράγ.
ματων ή ενοχικών δικαιωμάτων από φυσικά ή νομικά
πρόσωπα σε ιδιωτικές νήσους ή νησίδες, καθώς και σε
ακίνητα ιδιωτικών νήσων ή νησίδων, οπουδήποτε και αν
αυτές βρίσκονται, απαιτείται άδεια από τον Υπουργό
Εθνικής Άμυνας».
Άρθρο 3
Έναρξη Ισχύος

Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νομοθετι.
κά κατά το άρθρο 44 παράγραφος 1 του Συντάγματος,
αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 1 Ιουνίου 2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ .